Irodalomismeret

X. évfolyam
1999/1-2. szám


MATTYASOVSZKY ERZSÉBET FRIDECZKY JÓZSEFNÉ: Emlékeim Babits Mihályról

ÉDER ZOLTÁN: Ki volt Mattyasovszky Erzsébet?

SIPOS LAJOS: Babits és a Békássyak

Kérdések a Babits-kritikai kiadásról (Sipos Lajos válaszai, kérdezõk: Balázs Eszter, Selmeczi Anna)

A „Turáni induló"-tól a „A magyarok Istené"-ig - Hét Babits-vers: Turáni induló, Dal az esztergomi bazilikáról, Free trade, Szent király városa, Hazám (A ház, A város, Az ország mappa szerint, Az igazi ország, Európa, A Glóbus, Epilóg), Mint különös hírmondó, A magyarok Istene

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Babits átnéz a Dunán

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Kedves Erzsébet! (közzéteszi Vezér Erzsébet)

GRECSÓ KRISZTIÁN, PEER KRISZTIÁN, SZABÓ T. ANNA, TÉREY JÁNOS, TÓTH KRISZTINA, VARRÓ DÁNIEL: Válaszok József Attiláról (kérdezõ: Németh Gábor, szerkesztõ: Turai Tamás)


Könyvajánló

Szabó Magda új könyvei: „Mézescsók Cerberusnak", „A csekei monológ"

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Elõszó Szõnyi Zsuzsa „A Triznya-kocsma (Magyar sziget Rómában)" címû könyvéhez

Újholdak és régi mesterek - Lengyel Balázs leveleskönyve

BUDA ATTILA: Dokumentumok Lengyel Balázs leveleskönyvéhez

Danubius Danubia - Kabdebó Tamás folyamregénye

KABDEBÓ TAMÁS: Petõfi, Poet and Patriot - Bevezetés Arthur Griffith cikkéhez

Petõfi Sándor élete és kora - Kerényi Ferenc életrajzi albuma (G. Q.)


Közlemények

RUTTKAY VERONIKA: Gyöngyösi „Murányi Vénus"-ának nyomai Arany, Petõfi és Tompa elbeszélõ költeményében

BORIÁN ELRÉD: Vörösmarty Mihály „Szép Ilonka" címû költeményének allegorikus értelmezése

PIENTÁK ATTILA: Egy Nyugat-részvény margójára

CSÛRÖS MIKLÓS: Kodolányi és Móricz

NEMES NAGY ÁGNES: Patak

HONTI MÁRIA: „Óhajtozás Isten után" -A hit és megbocsátás Nemes Nagy Ágnes verseiben

HEGEDÛS ATTILA: Erotikus szókincs a régi magyar nyelvben

BENKEI KOVÁCS BALÁZS: „Lik a szeget, szeg a likat harapta már…" - Mátyási József „Álom"-verse a francia prozódia tükrében

PINTÉR LAJOS: homok mandala


X. Országos Zrínyi-konferencia, Szigetvár, 1999. április 29-30., május 1.

ISTVÁNFFY MIKLÓS: Szigetvár ostroma (Thállay Pál XVII. század eleji fordítása; közreadja Benits Péter)

KINCSES TÜNDE - SZMELÓ MAGDOLNA: Zrínyi Miklós mûveinek Szigetvár-topográfiája

PIENTÁK ATTILA: Flóra és fauna Zrínyi eposzában

SÓJA LÍVIA: Zrínyi Karnarutiæ-idézetei

HORVÁTH KATALIN: Forr - A folyik és a forr etimológiai összefüggéséhez Karnarutiæ- és Zrínyi-adatok nyomán

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Mohamedán mennyország a siklósi mezõn - Pázmány „Korán"-kommentárja és a „Zrínyiász" III. énekének szerencsedala

CSILLAG ISTVÁN: Zrínyi „Áfium"-ának „Fátum" címû másolatai 1663-64-bõl

PÁSTI NÓRA: Zrínyiek a ponyván

KISS FARKAS GÁBOR:Kazinczy Zrínyi-jegyzetei

BÉKÉSI GÁBOR: Csokonai megvalósult tervezete - Kazinczy Zrínyi-kiadása

LACZHÁZI GYULA: Zrínyi, Dorfmeister, Krafft, Kazinczy

DRESCHER J. ATTILA: Csontváry:Zrínyi kirohanása


A tudós macskája

BÁRDOS JÓZSEF: „Így írtok […]" én

„Szurok rátok!" - Iskolai dolgozatok és feleletek emlékezetre méltó botlásai - Kardos Gy. József sorozata (VIII. 618-696)


Visszhang

Emléktábla Keresztury Dezsõ szülõházán (Zalaegerszeg, Mártírok útja 2.)

Levél a 75 éves Nagy Miklósnak

Búcsú Juhász Bélától (Görömbei András)

Szerkesztõi jegyzet