BUKSZ

8. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM,
1996. NYÁR

 
LEVELEZÉS

Kiss László

Steiger Kornél

Prakfalvi Endre

Borbély Gábor
levelei.

 
BÍRÁLAT

Kálmán László
Varsóban nem volt tûz
Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme

Szabadfalvi József
Tiszta jogszociológia felé
Horváth Barna: Jogszociológia
A jog társadalom- és történelem-elméletének problémái

Kappanyos András
Elkésett úttörés
Nagy Pál:
Az irodalom új mûfajai

Szántó Zoltán
Politika és közgazdaságtan
Albert O. Hirschman: Kivonulás, tiltakozás, hûség
Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek?

Fertõ Imre
Tankönyv az agrárgazdaságról
Michael Tracy: Élelmiszertermelés és mezõgazdaság a piacgazdaságban
Bevezetés az elmélet, a gyakorlat és az agrárpolitika kérdéseibe

Rév Ilona - Pazár Béla
Ferkai András: Buda építészete a két világháború között
Budai villák két nézetbõl

Kelemen János
A "rózsakeresztes" Dante
René Guénon: Dante ezoterizmusa - Szent Bernát

Saád József
Mi minden a konzervativizmus?
Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék
Konzervatív szemmel '94
Vál., utószó: Vajda Tünde

PROBLÉMA

Zirkuli Péter
"A történelem rémülete"
Eliade mítoszelméletérõl

 
SZEMLE

Pete Péter
Mókuskerék
Földes György: Az eladósodás politikatörténete 1957-1986

Sisa József
Lapis Angularis
Források a Magyar Építészeti Múzeum gyûjteményébõl

Szántay Antal
Zimányi Vera (szerk.): Óra, szablya, nyoszolya
Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században

Bródy András
Közép-Európa lobotómiája
Social Studies of Science. Vol. 25. No. 4.

Miskolczy Ambrus
Petre P. Panaitescu: Interpretari romanesti

Heiszler Vilmos
Fejtõ Ferenc: Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap

Borszéki Zsuzsa
Török Ádám: Piacmûködés és iparvédelem
Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás idõszakából

Lukács György Róbert
"Társadalmi idõ - szabadidõ"
A szabadidõ új problémái a mai társadalmakban

Deák Ágnes
Szarka László: Szlovák nemzeti fejlõdés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918

 
MI A PÁLYA?

Ales Debeljak
A szólásszabadság menedéke

Alina Mungiu
Nehéz idõk nacionalizmusa

Lakner Judit
Daedalus

SUMMARY IN ENGLISH

SEE ALSO:
Budapest Review of Books
Summer 1996

E SZÁMUNK SZERZÕI

ILLUSZTRÁCIÓK:

Budapesti Könyvszemle


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/