B u k s z

1999 tavasz


vita

Székely László
Hangoltság és ellenérzés
Válasz Szegedi Péternek

Szegedi Péter
Eppur si muove
Viszontválasz Székely Lászlónak

bírálat

Tímár Árpád
Új Csontváry-reneszánsz?
Lehel Ferenc: Csontváry
Szerkesztette, válogatta és a bevezetôt írta: Miltényi Tibor

Bezeczky Gábor
A filozófus és az útvesztô
Max Black: A nyelv labirintusa
Ford.: Ábrahám Zoltán

Kubinyi András
A középkori magyar politikai elit
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája
1301–1457. I–II.

Takáts József
Antropológia és irodalomtörténet-írás

Martin Warnke
A szolgálati viszonyok bemutatása
A mûvészettudomány politikai feladatai az avantgárd mûvészetlegenda múltán

tiszteletkör

Lányi Gusztáv , Litván György , Virág Teréz , Gerô Zsuzsa , Csepeli György , László János , Pléh Csaba
Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata (3. kiadás)
              Lélektani napló (2. kiadás)

szemle

Kovalovszky Márta
Boros Géza: Emlékmûvek ’56-nak

Laki Mihály
Janus-arcú rendszerváltozás
Tanulmányok

Nagy András
Scitovsky Tibor: Egy „büszke magyar” emlékiratai

Kádár Judit
Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849–1905.
Személyi rész II. H–Zs

Lovag Zsuzsa
Kovács Éva: Species Modus Ordo
Válogatott tanulmányok

Sajó Tamás
Biblia-CD (5.0)

mi a pálya?

Anson Rabinbach
Kommunista bûnök és a francia értelmiség

Tárnok Éva
Brill’s Content : Új amerikai sajtókritikai folyóirat

bibliográfia

Szalay Márta (összeáll.)
Fontos könyvek
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1998. IV. negyedév

SummaryKérjük küldje el véleményét címünkre: buksz@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/