BUKSZ

8. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
1996. TÉL


VITA

Bródy Mihály
Van-e tûz Varsóban?

Kálmán László
Válasz

Bródy Mihály
Viszontválasz

Kálmán László
Varsóban nem volt tûz
Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme
(BUKSZ, 1996. NYÁR, 130-134. old.)

BÍRÁLAT

Perneczky Géza
Egy ismeretlen archipelag
Passuth Krisztina: Tranzit
Tanulmányok a kelet-közép-európai avantgarde mûvészet témakörébôl

Kelemen János
"Korlátozni" és "merni a tudást"
Immanuel Kant:
A tiszta ész kritikája

Neumann László
Reformok az etatizmus csapdájában
Bruszt László:
A centralizáció csapdája

Madas Edit
A "Pécsi egyetemi beszédek"
Sermones compilati in studio generali
Quinqueecclesiensi in regno Ungarie
Ed. Eduardus Petrovich - Paulus Ladislaus Timkovics

Takács Péter
A személyes és a rendbe öntött igazságosság
Helmut Coing:
A jogfilozófia alapjai

Wilheim András
Az alkotás filológiája
Somfai László:
Béla Bartók
Composition, Concepts, and Autograph Sources

Bezeczky Gábor
Bábeli nyelvészet
Ronald Wardhaugh:
Szociolingvisztika


PROBLÉMA

Rugási Gyula
"Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni…"
A Biblia és a történeti szkepszis

Szegedi Péter
Perlekedõ tudáselméletek


BUKSZ-BESZÉLGETÉS

Mihalicz Csilla
interjúja Beke Lászlóval


SZEMLE

Király Júlia
Pete Péter
Bevezetés a monetáris makroökonómiába

Becker Gábor
Szabó Róbert
A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon 1945-1956

Bácskai Tamás
John Kenneth Galbraith
A pénzügyi spekulációk rövid története

Gyáni Gábor
Utasi Ágnes - A. Gergely András - Becskeházi Attila
Kisvárosi elit

Ferencz Andrásné
Vásárhelyi Mária
Rendszerváltás alulnézetben

Vilmos László
Németh György (szerk.)
Görög történelem a kezdetektôl Kr. e. 30-ig


MI A PÁLYA?

Sándor Gábor
Drog, háború és béke

William F. Buckley Jr.
Elvesztettük a drogháborút

Steven B. Duke
Hozzászólás

Konrád György
Van-e bûnös sértett nélkül?

E számunk szerzõi

CONTENTS IN ENGLISH

Budapesti Könyvszemle


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/