Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapest

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, a Goethe-Institut, a Francia Intézet, a Műcsarnok és a Magyar Képzôművészeti Fôiskola Intermédia Tanszéke közösen rendezi meg a 6. Nemzetközi Vilém Flusser Szimpoziont.
Az 1997. március 15-19. között zajló eseménysorozat címe: "Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció". Célunk, hogy a Vilém Flusser elméleti munkásságáról megkezdett diszkusszió folyamatát magyar -- európai kontextussal keretezzük. Nemzetközi és hazai elôadókat hívunk meg, hogy Vilém Flusser szövegeibôl kiválasztott kulcsfogalmak inspirációjára - interszubjektivitás, médiametafórák, játék és provokáció - elôadásokat tartsanak, illetve párhuzamot vonjanak térségünk médiaelméleti témái és Vilém Flusser életműve között.
A Műcsarnokban tartandó kétnapos szimpozion magyar képzôművészek kiállításával nyílik meg a C3 MédiaMűhelyében. A Goethe-Institut két esemény helyszíne lesz: Flusser magyar nyelven megjelenô könyveinek rendeznek könyvbemutatót, és a Hámos Gusztáv által kezdeményezett interaktív elôadásnak adnak helyet.P r o g r a m
1997. március 15-19.

15. szombat, 18 óra
Flusser nyomán, szabadon
A kiállítás és eseménysorozat megnyitója
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
(nyitva: április 6-ig)

16. vasárnap - 17. hétfô, 10-19 óráig
Interszubjektivitás:
médiametafórák, játék & provokáció

6. Nemzetközi Vilém Flusser Szimpozion
Műcsarnok

18. kedd, 18 óra
Könyvbemutató
Vilém Flusser munkái magyar fordításban
Die Schrift / Az írás (Tartós Hullám - Balassi Kiadó)
Das Bett / Az ágy (Kijárat Kiadó)
Goethe-Institut Budapest

19. szerda, 19 óra
A kód
Hámos Gusztáv, Peternák Miklós és Szegedy-Maszák Zoltán kiállítása és performansza
Goethe-Institut Budapest
(nyitva: március 25-ig)
Beszélgetés Vilém Flusserrel - I.(1988, Osnabrück, Peternák Miklós)

Beszélgetés Vilém Flusserrel - II. (Részlet az 1992. áprilisában angol nyelven készített interjúból Készítette Beke László és Peternák Miklós A teljes szöveg magyarul megjelent: Beszélő, 1992. május 23., 42-45 old.)


Korábbi Nemzetközi Vilém Flusser Szimpozionok

Az Archívum


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner, igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe-Intézet Budapest weboldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm

English version