Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapest

Erkki Huhtamo
előadó

Erkki Huhtamo 1958-ban született (Helsinki, Finnország), szabadúszó média kutató, író és kurátor.
Speciális területei közé tartozik a médiaarcheológia és a médiaművészet.
Tanulmányait és értekezéseit tizenegy nyelven publikálták.
Számos szimpozionon, fesztiválon tartott előadásokat, beszámolókat, Európában, Japánban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában.
Legutóbbi könyve a "Mozgó kép archeológiája" (Finnül, 1996)
Rendezőként és forgatókönyvíróként résztvett három televíziós sorozat és néhány rádióprogram elkészítésében.
Számos nemzeközi, interaktív művészeti kiállítást rendezett Finnországban és másutt.
Tagja volt a MILIA multimédiafesztivál válogatóbizottságának. (Cannes, 1995-96) és a Fiatal Tehetségek Pavilonja zsűrijének (MILIA 1997)
Az ICC Biennálé nemzeközi jelölő bizottságának tagja (Tokyo, 1997). Szintén zsűritagja volt az Interaktív Média Fesztiválnak (Los Angeles, 1995) és a "Portrék a Kibertérben" című web galériának (MIT Lab, 1995)


"Elefánt a kulcslyukban - A képernyô történetének médiarégészeti megközelítése"
a szimpozion előadása - vázlat

Mozgó alakokkal teli képernyôk vesznek körül bennünket - televíziókészüléket bámulni, vagy a számítógép monitorja elôtt üldögélni mindennapos elfoglaltság. Nem mindig volt ez így - a képernyô gondolata olyan kulturális műalkotás, amely saját komplex és gyakran paradox élettörténettel bír.
Hogyan és milyen történeti, kulturális és technológiai állomások után jutottunk el oda, hogy életünk nagy részét mindenféle képernyôk elôtt töltjük? Ez az elôadás a képernyôrôl alkotott fogalmakat és a képernyô felhasználásának lehetôségeit tekinti át médiarégészeti nézôpontból.
A cél a különbözô elôdök és a huszadik század "képernyôkulturáira" vonatkozó jóslatok felszínre hozása. Az aktuális történeti műalkotások és a képernyôvel foglalkozó tisztán csapongó megnyilvánulások (science fiction, tudományos fejlesztések...) megvitatására kerül majd sor, a korai kandikaládáktól a huszadik század elején megjelent olyan újdonságokig, mint a Kinora. A vita a televíziókészülék ôsi és korai történetérôl szól majd.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, koordinátor C3
Adele Eisenstein, koordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm

English version