Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestKlaus Kreimeier
előadó

1938-ban, Hannoverben született.
Színháztudományi, germanisztikai és művészettörténeti tanulmányok Münchenben és a berlini Freie Universitäten.
1964-ben doktorál.
A Hessischer Rundfunk Televízió programigazgatója és dramaturgja, 1968-ban a "Spiegel" szerkesztője.
1972-től 1976-ig a berlini Német Film- és Televízióakadémia tanára.
Jelenleg szabadfoglalkozású író, főleg a rádiónak és televíziónak, napi- heti- és szaklapoknak dolgozik.
Főbb munkaterületei: filmtörténet, irodalom- és médiakritika.
Legutóbb publikált művei: "Die UFA-story", 1992 (francia és amerikai kiadás 1994-ben, ill. 1996-ban; a francia filmkritika "legjobb külföldi filmes könyv" dija)
"Lob des Fernsehens" 1995 (mindkettő a müncheni Hanser kaidónál)


"Flusser elképzelése a poszttörténelemről és a hagyományos médiaelmélet vége"
a szimpozion előadása - vázlat

"A poszttörténelem azt jelenti, hogy a történelmi tudatot a kalkulatórikus - formális tudat váltja fel, hogy politikai döntések helyett decimális számításokat végeznek" (Flusser).

Az új számítógépek feladata a történelem feldolgozása, a történelemmel ellentétben, amely "történik". Pillanatnyilag a digitális televízió és az internet átmeneti fázist jelentenek, amelyben még nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a különbséget tisztázzuk.
A médiatudomány az új gépeket még annak a történelemnek a képgyáraiként kezeli, amelyik "történik", míg a gépek maguk már feldolgozott történelmeket termelnek, amelyek aláássák és kiszorítják hagyományos (lineáris) történelemfelfogásunkat. A médiatudomány esélye az lehetne, hogy "átláthatóvá" vagy inkább "arccal rendelkezővé" teszi a képgyártást, a lineáris és alfabetikus írást. Különben fenáll az a veszély, hogy a poszttörténelmet is csak új természeti csapáslént fogjuk fel.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version