Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapest

Ryszard W. Kluszczynszki
előadó

1952-ben született.
Irodalmat, esztétikát, szinház- és filtörténetet tanult a Lodzi Egyetemen. M.A. 1976-ban.
Posztgraduális tanulmányok franciául (1982-84) és angolul (1985-87). Ph.D. 1987-ben.
Médiaművészeti iskola. kritkisus és kurátor.

Szakmai tevékenységek:
1976 Lodzi Egyetem, Irodalom-, szinház-és filmelméleti Intézet
1978-tól tanársegéd
1990 óta A Kortárs Művészeti Központ (Ujazdovski Palota, Warsó) médiaművészeti kurátora
1993-tól Közép-Európa tanulmányok professzora, Lodzban
a Quaterly művészeti magazin társszerkesztejője (médiaművészeti rovat)
1995-től a Lodzi Egyetem Művészettírténeti tanszékének professzora

Mintegy 10 könyvet jelentetett meg, szerkesztett az avant-gardról és annak történetéről, ezen belül a filmről, videóról és multimédiáról, továbbá több, mint 100 cikket írt médiaművészet és kísérleti művészeti kultúra témakörben.

1988-ban megalapította a Lengyel Videóművészeti Adatbankot (jelenleg: Média Nomád), amely non-profit magán szervezet a médiakulrúráért.


"Irónia és metafóra: a lengyel médiaművészet két tendenciájáról"
a szompozion előadása - vázlat

Lengyelország művészeti örökségében két hatékony energiaforrást találunk.
Az első a XIX. század romantikus mintájából ered, amely egyrészt a művészt teremtőként és prófétaként, másrészt a művészetet megváltásként, a végső igazság megnyilvánulásaként értelmezi. A második forrás - a konstruktivizmus - az avantgarde történetének korai periódusához tartozik. Ezen paradigma szerint a művész alkotó és analizátor, a művészet pedig objektív, önmegismerő struktúra.
Mindkét modell hatása kimutatható a jelenlegi média- és multimédia művészetben. Egyrészről olyan művészeknél mint pl. Izabella Gustawska vagy Barbara Konpka, akik metafórikus, mítikus-archetipikus megközelítést alkalmaznak. Másrészről, pl. Jozef Robakowski, aki a művészetet írónikus játéllént kezeli. Végül vannak, akik mindkét mintát követik, mint pl. Wojciech Zamiara vagy Piotr Wyrzykowski. A jellegzetességek kombinációja teszi gazdaggá és változatossá a lengyel médiaművészetet.

Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, koordinátor C3
Adele Eisenstein, koordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm

English version