Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestDietmar Kamper
előadó

1936-ban született Erkelenzben
1959 tanulmányok Kölnben, Tübingenben, Münchenben, diplomás tornatanár
1963 Ph.D
1972 neveléstudományi és filozófiai-antropológiai habilitáció
1973-79 a Marburgi Egyetem neveléstudományi professzora
1979 óta a Berlini Freie Universität szociológia professzora

Főbb tevékenységi körök:
Szocializáció és nevelés, családszociológia, civilizációelmélet, főleg a test története, filozófiai és történeti antropológia, az elképzelés szociológiája, esztétika.

Publikációk:
Geschichte und menschliche Natur (1973)
Zur Gescichte des Körpers (1976)
Zur Gescichte der Einbildungskraft (1981)
Das gefangene Einhorn (1983)
Zur Soziologie der Imagination (1986)
Hieroglyphen der Zeit (1988)
Umgang mit der Zeit. Paradoxe Wiederholungen, in. :W. Kaempfer: Die Zeit und die Uhren (1991)
Bildstörungen (1994)
Unmögliche Gegenwart (1995)
Abgang vom Kreuz (1996)

1991 óta Ch. Wulffal nemzetközi transzdiszciplináris kollokviumokat rendez a történeti antropológia területén. Az ebből keletkezett publikációk:
Die Wiederkehr des Körpers (1982)
Das Schwinden der Sinne (1984)
Der andere Körper (1984)
Lachen, Gelächter, Lächeln (1986)
Das Heilige. Seine Spur in der Moderne (1986)
Die sterbende Zeit (1987)
Die erloschene Seele (1988)
Der Schein des Schönen (1988)
Das Schicksal der Liebe (1988)
Transfigurationen des Körpers (1989)
Rückblick aus das Ende der Welt (1990)
Scweigen (1992)


"A képek nulladimenziója. A képzelőerő megfordítása Vilém Flusser szerint"
a szimpozion előadása - vázlat

A képzelőerő történetének, a képzelet szociológiájának és a fantáziaelméletnek csekély ismeretében szeretném cáfolni saját tézisemet "a kép lehetetlen jelenéről" Vilém Flusser "Új képzelőerő" című dolgozata alapján. Az ezzel a tézissel összekapcsolt képaszkézis javaslatát Flusser új képekről szóló tézise alapján szeretném megcáfolni, amely szerint a képek a nulladimenzióban keletkeznek, kerülnek kiszámításra, számítógépes feldolgozásra és digitalizálásra.
Az "új ikonodulisztikus" alapfelfogással tehát szembehelyezkedik az "új ikonoklasztikus".
Ha összetalálkoznak, szikrákat szórhatnak.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version