Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestMilios Vojtechovsky
előadó

1955-ben született Prágában.
Művészettörténetet és esztétikát tanult a Prágai Károly Egyetemen. Prágában és Amszterdamban él. A Center for Multimedia - Hermetical Shelter (Multimédia Központ - Hermetikus Menedék) alapítója. A Prágai Nemzeti Galéria Kortárs és Modern Képzőművészeti Központjának kurátora.


"Barlang - Média - Unalom"
a szimpozion előadása - vázlat

Előadásom középpontjában a technikai kép Vilém Flusser-féle interpretációjának problémája áll a cseh filozófia kontextusában - különösen, ami Jan Patocka munkásságát és a technikai világhoz való hozzáállását illeti.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version