Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestHans Ulrich Reck
előadó

1953-ban született.
Filozófus, tudományos szinten foglalkozik művészettel és kultúrával, ugyanezekben a témákban publikál.
1972-76 filózófiát, művészettörténetet és modern német irodalmat tanult (M.A. 1976) a Tübingeni Egyetemen.
1988-89 Ph.D. kommunikációs designból a Wuppertali Egyetemen.
1991 B.Ed. a Wuppertali Egyetemen.

Számos cikk és könyv szerzője.
Válogatott publikáció:
"Wider das Unverbindliche, Film, Kino und politische Öffentlichkeit" közös kiadvány Jörg Huberrel, Jahrbuch CINEMA, Stroemfeld/Roter Stern, 1985
"Design im Wandel: Chance für neue Produktionsweisen?" Berlini Nemzetközi Design Center, 1985
"Stilwandel als Kulturtechnik, Kampfprinzip, Lebensform oder Systemstrategie in Werbung, Design, Architektur, Mode" közös kiadvány Bazon Brockkal, du Mont, 1986
"Kanarlarbeit. Medienstrategien im Kulturwandel," megjelent: Stroemfeld/Roter Stern, 1988
"Imitationen. Nachahmung und Modell. Von der Lust am Falschen" közös kiadvány Martin Hellerrel és Jörg Huberrel, Stroemfeld/Roter Stern, 1989
"Imitation und Mimesis," megjelent: Kunstforum International, Vol. 114, 1991
"Not Style: Construction. Siah Armajani’s Appropriation of Modernism" Museum of Modern Art Frankfurt, 1991
"Grenzziehungen. Aesthetiken in aktuellen Kulturtheorien," Königshausen & Neumann, Würzburg, 1991; "Foto-Media" megjelent: EIKON, International Journal for Photography and Media Art, 9/1994
"Konstruktionen des Erinnerns. Transitorische Turbulenzen 1" és "Zwischen Erinnern und Vergessen. Transitorische Turbulenzen 2," megjelent: Kunstforum International, Vol. 127 and 128, 1994
"Zugeschriebene Wirklichkeit, Alltagskultur, Design, Kunst, Film und Werbung im Brennpunkt von Medientheorie," Königshausen & Neumann, Würzburg, 1994

1988-tól az "Eszmecsere: Német Irodalomelmélet és Kulturális Tanulmányok" című sorozat tanácsadó társ-szerkesztője. (Főszerkesztő: Prof. Liliane Weissberg) Wayne State University Press, Detroit, Michigan 1996-tól a "Medienkultur" című sorozat szerkesztője, Springer Verlag, Wien/New York.

1982-95 Előadó Esztétika, Vizuális kommunikáció, Építészet/Design, Percepcióelméletek és az új médium témákban a Baseli Höhere Schule für Gestaltung-on.
1991-95 Társelőadó Esztétika, Művészet- és kultúraelméletek, Kreatív metodológia témákban a Zürich-i Höhere Schule für Gestaltung Vizuális Kommunikáció Tanszékén. Ugyanitt különböző projektek résztvevője.

1992-95 Akadémiai tag és a Kommunikációelmélet professzora a Bécsi Hochschule für angewandte Kunst-on.
1995-től Az új médiumok művészettörténetének professzora a Kölni Médiaművészeti Főiskolán.


"Elárasztó környezet: A 21.század Gesamkunstwerk-je?"
a szimpozion előadása - vázlat

Az összműalkotás álma már régóta a polgári múzeum történetének egyik zavaros alapja. Az álom még egyszer a művészet és az élet totális, felszabadított egységéről szól, az emberi érzékek kulturális jelrendszerekkel és mediális technológiákkal való tökéletes összekapcsolásáról. A jelenkor számos médiarajongója ebben az összekapcsolásban az emberi természet és emberi antropológia teljes átalakítását véli felfedezni, mely csakis a média által vált lehetővé, míg a kétkedők ugyanazon antropológiából a mesterséges természetes módon kikényszerített túlcsordulást vezetik le, a tudományoktól kezdve a mediális termékekig.
Az ilyesféle átalakítás irányában támasztott túlzott elvárásokkal szemben a lényeges elemeiben korlátozott és változatlan antropológia az összműalkotás álmát próbálja meg felvázolni. A kultúra szűkebb területét tekintve a szimbolizáció és az "immersive environments" kialakulásának folyamatát két szempont alapján vizsgáljuk. Először a múzeum fizikai terének és a benne kiállított és megjelenő mediatizált objektumok összefüggésében. Másrészt a raktárak telítettségének szempontjából, amelyet egy bizonyos múzeumfelfogás záróakkordjaként is felfoghatunk, amely abból indult ki, hogy a tárolt objektumok összesége jelként bemutatható. A jövő múzeumfelfogása számára a totális múzeumról alkotott elképzelés javíthatatlan túlzás.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version