Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapest


Korábbi Nemzetközi Vilém Flusser Szimpozionok


A Vilém Flusser Archívum

Az archívum több, mint 2000 publikációból: könyvekbôl, iratokból, antológiákból, napilapokból, folyóiratokból és jegyzetekbôl áll. Tartalmazza még Vilém Flusser portugál és francia nyelvű elôadásait, valamint négy nyelven interjúkat, vitákat, audio-video felvételeket és beszélgetéseket.

Az iratok nyelvek alapján, ábécérendben, 8 kulcsszó szerint rendszerezve férhetôk hozzá, megtalálhatók a tanulmányok kéziratai, az eredeti példányok és indigómásolataik, a kiadatlanok is.

A gyűjteményben hozzáférhetô a szinpozionokra vonatkozó, művészekkel, diákokkal, barátokkal és kiadókkal folytatott levelezés.
A számítógépes adatbázisban minden egyes dokumentumnak sorszáma van.
Témák szerinti katalógus is használható.
Az 1991 elôtti kritikák és 1991 utáni nekrológok is megtalálhatók a gyűjteményben.

Az archívum a régi könyvtár maradványait is megôrizte, beleértve dedikált és különleges metszetekkel illusztrált brazil könyvritkaságokat is. Több különbözô forrásból származó szöveg, és audio-video anyag áll a közönség rendelkezésére.
A gyűjtemény tartalmazza az 1991 utáni, az archívum létesítését követô levelezést is.

Miguel, a fiunk, azzal a céllal állította össze a gyűjteményt, hogy folytathassa a megkezdett munkát. Az archívumot átszállítják Karlsruheba, a Zentrum für Kunst und Mediatechnologie-ba (ZKM, Művészeti és Médiatecnológiai Központ).
"Visszaemlékezve arra, hogy Vilém Flusser milyen hatással volt a ZKM munkájára, hogyan támogatta és mekkora lendületet adott az intézménynek, a ZKM 1997 végétôl helyet biztosít a gyűjteménynek, hogy mind a ZKM, mind a nagyközönség tudományos kutatások céljaira használhassa."
Mrs Edith Flusser

Az új Flusser Archiv elérhető az alábbi wecímen: http://www.khm.de/frameset/index.htm


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version