Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestA kód

Hámos Gusztáv, Peternák Miklós és Szegedy-Maszák Zoltán

előadása és performansza
Goethe-Institut budapest
Megnyitó: március 19 este 7 óra (nyitva március 25-ig)

"Egész irodalmunkat, kultúránk teljes tényleges és képletes könyvtárát digitális kódokká kell átkódolnunk, hogy mesterséges emlékezetekbe táplálhatóak és lehívhatóak legyenek. Minden megírandó, a szövegeinkben rejlő még bejezetlen gondolatmenetünket is digitális kódokká kell átkódolnunk. Ám amennyiben a digitális kódban egy olyan radikálisan új gondolkodásmód kifejeződését látjuk, mely már nem nevezendő írásnak, akkor el kell mondani: rákényszerülünk tényleges és képletes könyvtárunk egészének (összes szerzeményeivel és minden benne rejlő kezdeménnyel együtt) az emlékezetből való kitörlésre, hogy helyet adjunk az új számára."
Flusser: Az írás

A Budapesten megrendezésre kerülô 6. Nemzetközi Vilém Flusser Szimpózium keretében Hámos Gusztáv (Berlin és Budapest), valamint Peternák Miklós és Szegedy-Maszák Zoltán multimediális esten mutatkoznak be, melyen a közönség, a médiumok különbözô formái és a médiaszakemberek közötti interaktivitás áll a középpontban a kódolás témakörében. "A gondolatok betűk és szavak általi kódolása, a szövegek digitalizálása, a természet dekódolása logaritmusok segítségével, valamint a zene által kódolt kinematografikus mozgások." (Hámos Gusztáv) Mindez interneten, zenében és videón, Walter Werdin, Woody és Steina Vasulka, valamint Bódy Gábor és Martin Potthof műveinek példáján. Hanggal kódolt képeket láthatunk majd, "intermezzókat" képek számokká kódolásáról, és ha lehetséges, fordítva is. Az estére készített installáció március 26-ig tekinthetô meg a Goethe-Institut Budapest-ben szombat és vasárnap kivételével naponta 10-18 óráig.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version