Intersubjectivity: media metaphors, play & provocation

6th international Vilém Flusser symposium
& event series

march 15-19 1997 budapest hungary

Vilém Flusser munkái magyar fordításban
Könyvbemutató

március 18. kedd, 18 óra
Goethe-Institute Budapest
Közreműködik: Beke László

A bemutatandó könyvek:
Die Schrift / Az írás (Tartós Hullám - Balassi Kiadó)
Das Bett / Az ágy (Kijárat Kiadó)

Noha a filozófus Vilém Flusser (1920-1991) a sakkjátéktól az idézőjelig terjedő témakörben nagyszámú elsőrangú esszét írt, mégis a médiumok teoretikusaként vált világhírűvé.
Magyarul is elsőként A fotográfia filozófiája című könyve jelent meg 1990-ben. A prágai születésű, emigrálása után főként Brazíliában, majd Franciaországban élő Flusser munkái legtöbbjét anyanyelvén, németül írta.
Az ágy címen megjelent kötet kisebb esszéinek gyűjteménye.
Az írásról szóló könyve az írásbeliség egész területének egyedülálló elemzése - a feliratoktól az íróasztalokon át az aláírásig, és tovább. Munkája az elektronikus médiumok fokozódó kihívására adott nagyszabású válasz.
A könyv 1997 márciusában jelenik meg.

Tillmann JózsefVilém Flusser munkáinak első kiadója a Bollmann Kiadó volt.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, koordinátor C3
Adele Eisenstein, koordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm

English version