Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestThomas Knöfel
előadó

1958-ban született, Kelet-Berlinben.
1974-ben elmenekült a Német Demokratikus Köztársaságból és Nyugat Berlinben kért menedékjogot.
Orvosnak tanult és belgyógyászként dolgozott.
Filozófiát és művészettörténetet hallgatott, és szabadúszó íróként dolgozik Karsluhéban.
Számos esszét publikált Vilém Flusserről.


"Mi is afféle álmokból vagyunk szőve..."
A "virtualitás" terminusa Jean Baudrillard és Vilém Flusser írásaiban

a szimpozion előadása - vázlat

A "virtualitás" kifejezését és annak különféle használatát állítva a középpontba, ez az esszé két, un. "posztmodern" filozófus elméleti megközelítését szeretné tisztázni: Jean Baudrillard-ét és Vilém Flusser-ét.
Baudrillard Tökéletes Bűnténye, a "valóság kivégzése és az illuzió leépítése" nyomán haladva, a valóság még egyszer megkérdőjeleződik.
Amennyiben Flusser szerint a valóság a virtualitás egyik speciális esete- minden valóság virtuális - és új, még nem felismert, a virtualitásból kiemelkedett világok összesége, akkor a valódi, saját maga túlzásának köszönhetöen és annak, hogy tökéletes reprodukciói jönnek létre, elvész Baudrillradnak a virtuálisról és simulacraról szóló elképzelése szerint elvész - s vele együtt mindenfajta illúzió.
Míg Baudrillard az örökös kitértésre, a hiányzóra, a másra, az alkotás teljessége mögötti ürességre mutat rá, szemben a közönyössé vált, kiábrándult világgal, Flusser a (Husserl-i) fenomenológiai módszerrel küszködik és, ebben az értelemben, szigorúan antimetafizikus: Minthogy szándékosan sohasem birtokolhatom a "semmi" tudatát, a "teljesen más" szintén tudadosan képződik. Az nem fogadhatja el az adott létet és a szintén adott valóságot, noha egyikük sem kérdőjelezi meg.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version