Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapestMarie-Luise Angerer
előadó

1958-ban született.
A Bécsi és Salzburgi Egyetem Kommunikáció Tanszékének tanára.
1994. októberétől az Osztrák Tudományos Akadémia Kutatás- és Technológiafejlesztés Programjának tagja.

Kutatási területek: Kultúra, Feminizmus, Új technológiák és test

Válogatott publikációk: The Body of Gender (szerk.), Vienna, 1995
Rrrriot Girls and Angry Women. Stilvoll Weiblich, in: N. Bailer/R. Horak (szerk.): Jugendkultur (Vienna 1995, 171-188)
Gender und Medien (társszerkesztő: J. Dorer) Vienna 1994

Előkészületben: Time after Media (társszerkesztő)
Body-Options. The Body as Interface.


"A test mint interfész"
a szimpozion előadása - vázlat

"Ez az oka annak, hogy a (test) felszín, a külső és belső közös határa, az egyetlen olyan szelete a térnek, amely érzékelhető és érezhető is." (Henry Bergson, "Anyag és emlékezet")

Az interfaceként felfogott testi emlékezet hátterével, nem értek egyet azzal, hogy a kortárs kulturális diszkurzusban bekövetkezett törés metafórái hangsúlyos szerepet kapjanak, különösen, ami az Új Médiumokat illeti, ahol a törést a nemiséggel bíró testek és egyéniségeik szerkezetében látják rejtőzni.
Az Új Médiumoktól, vagy az Új Technológiáktól alapvető kommunikációs szokásaink megváltozását várjuk – a nemiség természetének, közösségeink formájának és egyéniségünk változásán keresztül.
Mindazonáltal az Új Technológiák "valóságát" nem nem nélküli vagy harmad-, negyedgenerációs nemi identitással rendelkező emberek uralják, épp ellenkezőleg: továbbra is nőkről és férfiakról van szó.
E valósággal szemben, nézeteim igazolásához a cyborgot mint a "vágy természetének" metafóráját szeretném felhasználni, a subjectumot a nemi identitással bíró test "emlékezőjeként" és "emlékeként" állítva össze.
A cyborg, a másikban létezés és mássá válás között ingadozva, a test mint interface, továbbá az emberi és nem-emberi, a gépszerű és emberi között épített/mesterséges vékony határ kifejezője.
Ez a határvonal, nézeteim szerint, a nemek közötti különbségek hordozója – de nem a férfi és nő közötti különbségé, hanem az egyéneken belüli különbségé, amely feltétele annak, hogy teret engedjünk a fejlődésnek és növekedésnek.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version