Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion
& eseménysorozat

1997. március 15 - 19 budapest

Siegfried Zielinski
előadó

1951-ben született.
Színházi, filológiai, filozófiai, nyelvészeti és politológiai tanulmányok a marburgi Szabad Egyetemen és a berlini Műszaki Egyetemen.
1979-ben M.A., 1985-ben Ph.D. és 1989-ben B.Ed. fokozatot szerez.
Az 1980s években a berlini Műszaki Egyetem media szakértője, a media kutatásokkal és konzultációkkal kapcsolatos programot dolgoz ki.
1990-93 között audiovizuális tanulmányok a Salzburgi Egyetemen és megalakítja az audovizuális tanszéket.

Számos könyvet publikál a mozgókép történetéről, elméletéről és gyakorlatáról többek közt:
Veit Harlan 1981
Zur Geschichte des Videorecorders 1986
Audiovisionen - Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte 1989

1979 óta készít film és videómunkákat/projekteket, installációkat és kiállításokat:
Responses to Holocaust in Western Germany, 100 - Kurzfilme zur Archeologie der Audiovision, Museum Hermeticum.

1993 óta a kommunikációs és media tanulmányok professzora
1994 szeptemberétől a kölni Média Akadémia alapító igazgatója.


"Művészet és apparátus - az interfész dramatizálása"
a szimpozion előadása - vázlat

A hálózaton és a hálózat körül lévő metafórák világában központi jelentőségűvé vált az élethez fűződő viszony.
A biológia tana vezető szerephez jutott. A másból/másságból eredeztethető etika autonómiája és az interfész/Schnittstelle esztétikája felé kritikusan és alternatív modellekkel kell közelednünk: ilyenek, az élet mint fő metafóra, illetve a darwini és neodarwini hagyomány biológiai/evolúciós, redukált, sík-dimenziós elmélete.

A gépek és programok világában mindent terv alapján készítenek el és számítanak ki. Számokon és a számok közötti logikai, szisztematikus kapcsolaton alapszik. Ilyen értelemben koherens és konzisztens világ. Az élővilág nem efféle megbízható sémán nyugszik. A legfőbb különbség az, hogy ez utóbbi lényegében visszafordíthatatlan folyamat. A külső interferenciák és a belső ingadozások miatt, a nagyban különböző pszichológiai ritmusok, amelyek egy komplex organizmusban kötődnek egymáshoz, soha nem kerülnek vissza kiindulási állapotukba. Az organikus rendszerek a nyugalmi állapot körül fluktuálnak. A gépek és programok nem rendelkeznek állapottal.


Interszubjektivitás: médiametafórák, játék & provokáció
Tanácsadó testület:
Beke László fôigazgató, Műcsarnok;
Wolfgang Meissner igazgató, Goethe-Institut Budapest;
Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Budapest;
Peternák Miklós a C3 kuratórium elnöke;
Sebôk Zoltán elméleti szakember; Tillmann J.A. elméleti szakember;
Szervezôk: Suzanne Mészöly, programigazgató C3
Kovács Ágnes Veronika, programkoordinátor C3
Adele Eisenstein, programkoordinátor C3

A Flusser Szimpozion Goethe Intézeti oldalait lásd: http://www.goethe.de/ms/bud/unpsymp.htm


English version