J e l e n k o r

1 9 9 9. s z e p t e m b e r


VISKY ANDRÁS
verse

MÁRTON LÁSZLÓ
Jó pogányból rossz keresztény lesz
(Részlet egy készülõ regénybõl)

FORGÁCH ANDRÁS
Szigligeti stanicli

KUKORELLY ENDRE
versei

STEFANO BENNI
A tengeralatti bár
(Szokács Kinga fordításában)

KIRÁLY LEVENTE
verse

KISS OTTÓ
Kanada

VÖRÖS ISTVÁN
versei

*

FEKETE VINCE
versei

GORETITY JÓZSEF
Utazás Leningrádból Szent-Pétervárra, 5
(Dmitrij Galkovszkij írása elé)

DMITRIJ GALKOVSZKIJ
Underground
(részletek)

FRANKL ALIONA - ZEKE GYULA
A másik város
(Árok - Virág)

KERESZTESI JÓZSEF
Észak, Dél, és ami közte van
(Mary Shelley Frankensteinjérõl)

JÁSZ ATTILA
versei

*

FEKETE J. JÓZSEF
"Minden konkrét válasz hazugság lenne"
(Jász Attila: Miért Szicilia)

HAVASRÉTI JÓZSEF
Séták - metafizikából morálba, morálból politikába
(Nagy András: Fõbenjárás)

RÁCZ I. PÉTER
Nevezetes történetek
(Bartis Attila: A kéklõ pára)

MEDVE A. ZOLTÁN
"Gesamttheaterwerk"
(Eric Bentley: A dráma élete)

Krónika

A Jelenkor postája


Kérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu

Jelenkor - 1999 | Jelenkor

http://www.c3.hu/scripta
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/