J e l e n k o r

1 9 9 9.  o k t ó b e r


Határ

A szabadkai Üzenet szerkesztõinek összeállítása


LOVAS ILDIKÓ-MIKOLA GYÖNGYI
Ajánlás a Jelenkor olvasóinak

AARON DARKBLUMM X
A kis gall faluban mûködik az élet
(átlagos hétköznapok)

VOJISLAV DESPOTOV
Európa kettõ
(regényrészlet)

TOLNAI OTTÓ
Tigristincs
(novella)

HORVÁTH OTTÓ
verse

LOVAS ILDIKÓ
A test harangja

DUDÁS ATTILA
Álomhatár

BOMBITZ ATTILA
A határátlépés poétikája: Peter Handke 1002

UTASI CSILLA
Freiburgi anziksz

BALOG JÓZSEF
végül AZúr
(Tolnai Szabolcs: Nyári mozi)

DOMOKOS TAMÁS
Elbizonytalanodás
(metalmorphosis)

HOLLÓSVÖLGYI IVÁN
verse

SVETISLAV BASARA
Looney Tunes
(részlet)

VARGA ANIKÓ
Az elátkozott föld határai
(Svetislav Basara Ukleta zemlja címû regényének formai játékáról)

*

MÁRTON LÁSZLÓ
Kényszerû szabadulás
(Részlet egy készülõ regénybõl)

KARAFIÁTH ORSOLYA
versei

ORBÁN JÁNOS DÉNES
A zákhányos csuda

FRANKL ALIONA-ZEKE GYULA
A másik város
(Balkon-Fal)

SCHEIN GÁBOR
versei

GÉCZI JÁNOS
verse

*

THOMKA BEÁTA
A saját történeten kívül, belül
(Mészöly Miklós: Párbeszédkísérlet)

P. MÜLLER PÉTER
Egy polonista a színházban és a színház után
(Pályi András: Suszterek és szalmabáb)

GÁCSI ZSUZSANNA
Így múlik az idõ
(Gerard Reve: Az esték; Herman Brusselmans: A férfi, aki munkát talált)
 

KÉPEK

DÖBREI DÉNES
fotóiKérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu

Jelenkor - 1999 | Jelenkor

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/