ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2013/4. 22. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 
klio_címlap.jpg

 

Összefoglalás

Ronald Hyam: Értsük meg a Brit Birodalmat! (Fodor Mihályné) 3

 

Historiográfia

Karl Gunnar Presson: A történelmi gazdaságtan tükrében (Káli Róbert) 13

Emilio Gianni: Lektorálási (nem helyszíni) tudósítás egy ideológiai műhelyből (Pankovits József) 19

 

Művelődéstörténet

Silvano Montaldo (szerk.): Lombroso és a tudományok a XIX. századi Itáliában (Kun Tibor) 26

Jan Plamper: A történelem és az érzések – az érzelem történelme (Eperjesi Zoltán) 31

 

A rokontudományok köréből

Nótári Tamás: Tanulmányok az antik és a középkori jogtörténet és filológia tárgyköréből (Szép Árpád Olivér) 36

Michael J. Kruger: A kánon felülvizsgálata – Az újszövetségi könyvek              eredetének és tekintélyének meghatározása (Benke László) 42

Rabindranath Tagore Continuatus (Katona L. Endre) 51

 

Fejezetek Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

Roman Holec: A Coburgok és Szlovákia (Vesztróczy Zsolt) 62

Sz. Sz. Beljakov: Lev Nyikolajevics Gumiljov (Kurunczi Jenő) 65

Johanna Granville: „Ha remélni bűn, mi mind bűnösök vagyunk” – Romániai diákok reakciói a magyar forradalomra és a szovjet beavatkozásra, 1956–1958 (Danku Ágnes) 70

 

Ókor

Morris Silver: Szerződéses rabszolgaság a római gazdaságban (Takács Levente) 78

Rachel Feig Vishnia: Új monográfia a római választási rendszerről (Nótári Tamás) 81

 

Kora újkor

Agusti Alcoberro: Új Barcelona: város a Duna mentén? (Anderle Ádám) 87

 

Újkor

Farley Grubb: Német bevándorlás és szerződéses szolgaság Amerikában, 1709–1920 (Rakita Eszter) 93

 

Jelenkor

Donald Sassoon: A szocializmus száz éve (Jemnitz János) 98

Cornelia Lüdecke – Colin Summerhayes: A harmadik birodalom az Antarktiszon. Az 1938–39-es német Antarktisz-expedíció (Szalánczi József Krisztián) 106

Giampaolo Borghello: 1968: egy lázadás dokumentumai (Madarász Imre) 111

Sönke Kunkel: Globalizáció, nemzetközi szervezetek és „globális kormányzás” között. Az 1960-as, 1970-es évek Észak–Dél konfliktusának rövid története (Láposi Kristóf) 114

Martha Brill Olcott: Tádzsikisztán nehéz fejlődési útja (Lakatos Artur) 122