rule-tart.gif

*                       KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2013/2. 22. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

Historiográfia

Anne Patterson Rodda: Genealógia és mikrotörténelem (Szijártó M. István)3

 

Fejezetek Közép-, Kelet-és Délkelet-Európa történetéből

I. A. Pronyenko – V. V. Mojzsec – E. M. Gomoljak: A nagyszőlősi és a királyházi várak kutatásának 2007/2011-es eredményei (Székely Gusztáv) 7

Frank N. Schubert: A magyar határvidék a Habsburg Birodalomtól az Európai Unióig (Vida István Kornél) 13

Dejan Djokić – James Ker-Lindsay (szerk.): Jugoszlávia története új megközelítésben (Vukman Péter)17

A. N. Medusevszkij A konzervatív politikai romantika bírálatához a posztszovjet Oroszországban (Kurunczi Jenő) 29

 

Ókor

Núria Rodríguez i Corcoll: Papság és kultuszok a későkori Közép-Egyiptomban (Szántó Zsuzsanna)35

F. Humer – G. Kremer (szerk.): Istenek és emberek Carnuntumban(Gesztelyi Tamás)44

Andrew R. Dyck (szerk.): Az apagyilkosság tényállása a római jogban (Nótári Tamás)  47

Brian Campbell: Róma és a folyamok (Grüll Tibor)  54

Branka Migotti (szerk.): A horvátországi Pannónia-kutatás   új eredményei (Magyar Zsolt)59

 

Középkor

Miriam Hlavačková: Egy középkori diplomata karriertörténete (Novák Ádám)  64

Stephen A. Mitchell: Boszorkányság és mágia a középkori Északon (Katona Csete)67

 

Kora újkor

Cesare Cuttica – Glenn Burgess (szerk.): Monarchizmus és   abszolutizmus a kora újkori Európában (Sashalmi Endre)72

Cesare Cuttica: Sir Robert Filmer (1588–1653) és a patrióta uralkodó. Patriarchalizmus a tizenhetedik századi politikai gondolkodásban (Sashalmi Endre)78

Bernard Cottret: Hugenották Angliában, 1550–1700 (Fodor Mihályné)83

 

Újkor

Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban (Demeter Gábor) 92

 

Jelenkor

Nicola Labanca: Háború az „olasz” Líbiáért (Kun Tibor) 100

Eiko Maruko Siniawer: Tönkrement liberalizmus. Diskurzusok a politikai erőszakról a két világháború közötti Japánban (Tóth Tamás) 106

Paul Preston: A spanyol Holocaust (Anderle Ádám) 110

Gustavo Corni: Göring-portré olasz irónnal (Madarász Imre) 115

Dimitrij Khazanov – Alexander Medved: MIG–3-as ászok a második világháborúban (Novák Zoltán) 118

Donna Jean Murch: A városnak élni. Oktatás, migráció és a Fekete Párduc Párt felemelkedése a kaliforniai Oaklandben (Boros Gábor) 123