image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1992/1. dot1.gif
rule.gif
1. évfolyam

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

ÚJ ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK

 

Cywiński, Bohdan:  Ki európai? (Nagy László Kálmán) 5

Macfarlane, Alan: Az angol individualizmus történeti szerepe (Fodor Mihályné) 9

 

A KÖRNYEZET TÖRTÉNETE

 

Környezettörténelem (Révay Valéria) 15

A természet történelme (Révay Valéria) 16

 

RÓMAI TÖRTÉNELEM

 

Havas László: Kiegészítések „A római történetírásra vonatkozó legújabb eredmények és módszerek (1975–1985)” című kutatási beszámolóhoz 21

 

A KÖZÉPKOR TÖRTÉNETE

 

Koleszov, V. V. (vál. és szerk.): Gondolattöredékek a középkori orosz állam írásos emlékeiből (XI–XVII. század) (Fonalka Mária) 33

A nők az óorosz államban (Fonalka Mária) 37

Sczanieszki, Michal–Wiczański, Andrzej–Grodziski, Stanisław: Tanulmányok a lengyel nemesség történetéből (Papp Imre) 42

A porosz hercegség létrejötte 1525-ben (Pósán László) 49

Biskup, Marian: A papok szerepe a Német Lovagrendben (Pósán László) 53

 

KORA ÚJKOR

 

Sahlins, Peter:  Franciaország „természetes” határai (Fodor Mihályné) 57

Kaiser, Thomas E.:  John Law rendszere és az abszolutizmus (Fodor Mihályné) 67

 

A XIX. SZÁZAD TÖRTÉNETE

 

I. Sándor (Czövek István) 76

Orosz jobbágyság, amerikai rabszolgaság (Révay Valéria) 86

A modern német zsidóság keletkezéstörténete (Barabás László) 93

Ramacs, Janko: A dél-magyarországi ruszinok letelepülése (Udvari István) 97

 

A XX. SZÁZAD TÖRTÉNETE

 

Voronov, V.: Csang Kaj sek. A kínai „Bonaparte” sorsa (Menyhárt Lajos) 102

Orde, Anne: Az 1922. évi csehszlovák államkölcsön (Fodor Mihályné) 107

Bartov, Omer:  A Wehrmacht és a társadalom a Harmadik Birodalomban (Fodor Mihályné) 114

Ben-Moshe, Tuvia:  Winston Churchill és a „második front” (Fodor Mihályné) 122

Loth, Wilfried: De Gaulle és a szupranacionalizmus (Barabás László) 127

Csicsovszka, Veszela: A cenzúra Bulgáriában (1952–1956) (Niederhauser Emil) 130