Tillmann J. A.
Merõleges elmozdulások Utak a modern mûvészetben
Palatinus Kiadó, 2004.

 

TARTALOM:

I. Az észlelés eltolódása
Az észlelés eltolódása
Más világokra szegezett szemünk. A Hubble kozmosz-képei
'A fecskemadár beült a taktorba' avagy a gyerekmûvészet
A mûvészet ezer és tízezer éves távlatai között
A kényszeres új kultúráját követõen avagy A telítettségbõl eredõ ürességen túl

II. A tárlók átalakítása
Barna Róbert kollázsai
Szenes Zsuzsa passziánsza
John Cage Europerája
Arnold Dreyblatt operája: Who Is Who In Central & East Europe 1933
Klaus Modick (kép-)regénye: A Karolinák szürkesége.
Forgács Péter leltára: A tévébe tekintô totemtôl az Akasztóig.

III. Merõleges mûveletek
Egy szivárlány színtartománya: Laurie Anderson
Erdély Miklós és A kalcedoni zsinat
Derek Jarman kertjei
Színterek vándora: Kelényi Béla útjai
Merõleges mûveletek. A performansz rövid történetérôl és hosszú hagyományáról

IV. Kartéziánus bazilikák között

A háló kapuja és a kommunikáció alakja
Kartéziánus bazilikák között
Esztéticizmus
'Üzlet társak, ügy felek' (Gerhes Gábor)
Vágyképvilág
A szélek észlelése
Milyen lehetne? Válasz az Anthology of Art körkérdésére

Bibliográfia