Tillmann J.A.
Levelek tengere.
Avagy a távlat távolra váltása


TÁVLAT akkor áll elõ, ha a reálisan létezõk között képzõdõ révületbõl kihátrálva sikerül tekintetbe venni egy tetemesebb, és temporálisan kevésbé limitált teljességet. Elõállhat szándéktalanul is, turbulenciák éppúgy támaszthatják, mint Lélekáramlatok avagy különféle kudarcok, kibillenések és katasztrófák. (Nomád Nagyszótár. A ladomi leletbõl )


Hová szeretnénk kilyukadni? Természetesen oda, ahol a legtöbbet reméljük, ahonnan a legtöbbet meríthetjük: oda, ahol a legbõvebb források fakadnak. E tájék nem egykönnyen adja magát: magától nem áll elõ, nem lehet csak úgy elmenni oda és letáborozni rajta. Ez ugyanis egy nem-táj, egy nem-hely, mégis tagadhatatlanul van: a múlt múlhatatlan vonulatának és a mindenkori jelen metszéspontján helyezkedik el. Szem elõtt tartása pedig állandó figyelmet, készenlétet és mozgékonyságot kíván. Ez éppúgy jelenti az észlelõ berendezés állandó készenlétét, a különféle területek közti váltás képességét, mint a hátterek és az elõzmények tekintetbe vételét, hisz csak így, a mindegyre változó távlatban észlelhetõ valamelyest arányosan az eseményhorizont kiterjedése.

(Egy levélbõl)

TARTALOM

Részlegességünk rendjei
Bevezetés a csendességbe. Heidegger és a tea-út
A kézzelfogható királyságában. A távirányító
Látva látni
Mindaz, amit tudunk, avagy a Chaconne
Késõújkor, avagy a posztmodern más perspektívából
Hol vannak a távolságok? 90 perc alatt a Föld körül
A távlat távolra váltása
Dzset szeten szemlélõdve
Egy égi test, avagy az atmoszféra
Más világokra szegezett szemünk. A Hubble kozmosz-képei
Közel és távol kertjei. Kertlaborátori kontempláció
Levelek tengere. Egy kerti fûzfa fejleményei
Az idegenség homályán és némaságán át
A teória távlata
A tévedékenység termékeny tapasztalata
Mit áhítunk? Karácsonyi kérdés
Töredezett teljességben, avagy a nomád élet fragmentalitása
Bibliográfia


< fõoldal | könyvek >