ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2015/3. 24. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 
klio_címlap.jpg

 

Historiográfia

Oleg Zaharov: Az orosz emigráns történészek „első hullámának”   az amerikai tudományos közösségbe való integrálódásának stratégiái (Kurunczi Jenő) 3

Rendhagyó „történelemórák” egy francia akadémián. Többen: A Tengeren Túli Tudományok Akadémiájának éves beszámolója, LXXII. 2012. 1. kötet (Kun Tibor) 9

 

Összefoglalások

Jean-Luc Fray – Pierre Cornu – Patrick Fournier (szerk.): Kisvárosok hegyvidéken az ókortól a XX. századig (Papp Imre) 22

Gerhard Seewann: A magyarországi németek története (Eperjesi Zoltán) 28

 

Művelődés- és eszmetörténet

Lilli Gruber: Dél-tiroli családtörténet mint mikro történelem (Madarász Imre) 41

Pascal Ory – Marie-Claude Blanc Chaléard (szerk.): A Franciaországot megjárt külföldiek szótára (Kun Tibor) 44

 

Fejezetek Közép- és Kelet-Európa történetéből

M. R. Gaszanov: Maszkat (Maszkut) – a Kelet-Kaukázus politikai formációja (Széles Katalin) 53

Pierre Gonneau: IV. Iván (Kiss Gergely) 58

Alekszandr Kravcsuk: Nemzetiségi viszonyok Csehszlovákiában 1918–1945 között (Balogh Ildikó) 62

Mikola Derzsaljuk: Magyarország okkupációs politikája Ukrajnában a Nagy Honvédő Háború idején (Nagy Nikoletta) 67

 

Ókor

Karsten Hjort Lange: Diadalmenet és polgárháború a késő köztársaságkorban (Szekeres Csilla) 73

 

Középkor

Thomas F. Madden: A keresztes háborúk (Varga József) 79

 

Újkor

Antonio Calvo Maturana: Érdemes-e becsapni a népet? Vita a közönség tájékoztatásáról Spanyolországban az ancien régime végén (Fodor Mihályné) 83

Philippe Bourdin: A francia forradalom éjszakái (Kiss Andrea) 90

 

Jelenkor

John Deak: A Nagy Háború és a Habsburgok (Fodor Mihályné) 93

Michelle Tusan: Az örmény genocídium és a Brit Birodalom (Uzonyi Anita) 100

Simona Nicolosi: A XX. századi dunai konföderációs tervek az olasz külpolitikában (Hamerli Petra) 105

Jindřich Marek: A „Lom” hadművelet. Lengyel diverzáns és terrorista támadások Kárpátalján 1938 őszén (Bognár István) 112

Hans-Peter Schwarz: Helmut Kohl „a fekete óriás” (Eperjesi Zoltán) 116