ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2015/1. 24. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

rule-tart.gif

 

 
klio_címlap.jpg

 

Összefogalások

Giorgio Riello: A gyapot, amely megteremtette a modern világot (Fodor Mihályné) 3

Amaury Lorin – Christelle Taraud (szerk.): Újabb adalékok az európai gyarmatosítás történelméhez a XIX–XX. században (Kun Tibor) 11

 

Historiográfia

Ilaria Porciani – Jo Tollebeck (szerk.): Historiográfia tudásszociológiai aspektusból (Erős Vilmos) 22

Stefan Berger – Chris Lorenz (szerk.): A nemzet és kihívói: etnicitás, osztály, vallás és gender a nemzeti történelmekben. 1. rész (Káli Róbert – Törő László Dávid) 28

 

Fejezetek Közép- és Kelet-Európa történetéből

Laurence Cole: Katonai kultúra és népi patriotizmus a császári Ausztria kései időszakában (Zádovölgyi Zita) 35

Gyula Szvak: Klió és a hatalom szolgálatában. Oroszország-ismereti etűdök (Gyóni Gábor) 44

A. Ju. Losakov: Vlagyimir Nyikolajevics Lamszdorf gróf (Kurunczi Jenő) 47

B. Stenge Csaba: Tűzkeresztség. A magyar királyi légierő és a szlovák légierő első harci tapasztalatai 1939 márciusában (Bognár István) 54

Mridula Gos: Az ukrán szélsőjobboldal (Vákiv Marietta) 57

 

Ókor

David Kawalko Roselli: A nép színháza. Nézők és társadalom az ókori Athénban (Szekeres Csilla) 62

Felix Teichner: Aquileiától Carnuntumig: földrajzi mobilitás a Borostyánút mentén (Lehrer Nándor) 73

Alison Jeppesen-Wigelsworth: Politikai partnerek: Tullia, Dolabella és Caelius (Mohácsik Renáta) 77

 

Kora újkor

Baki Tezcan: A Második Oszmán Birodalom. Politikai és társadalmi átalakulás a kora újkorban (F. Molnár Mónika) 81

 

Újkor

James J. Gigantino: A rabszolgatartó rendszer lassú kimúlása New Jersey államban az amerikai polgárháború előtti évtizedekben (Lévai Csaba) 86

 

Jelenkor

Cathrine Horel (szerk.): A balkáni háborúk (1912–1913) (Demeter Gábor) 95

Lucian Boia: Az első világháború. Ellentmondások, paradoxonok, újraértelmezések (Sólyom István) 101

Emily Mayhew: Sebesültsorsok az I. világháború nyugati frontján (Pap László) 108

Gabriele Ranzato: A nagy félelem (Gregosits Gábor) 114

Ilya V. Gaiduk: Megosztva együtt: Az Egyesült Államok és a Szovjetunió az ENSZ-ben (Hegedűs Zoltán) 119

Billy R. Sparks: Egy amerikai „vad menyét” pilóta a Vietnam elleni légi háborúban (B. Stenge Csaba) 123

Daniele Biacchessi: Justizmord jogállamban (Madarász Imre) 128

Bernhard Heinzlmayer – Philipp Ikrath: Kapcsolódások hálójában (Deák Ernő) 130