ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2014/2. 23. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

rule-tart.gif

 

 
klio_címlap.jpg

 

Összefoglalások

Bárány Attila – Satu Matikainen (szerk.): Kis nemzetek a nagyhatalmak közelében (Fodor Mihályné) 3

Juan Carlos Pereira (szerk.): Spanyolország külpolitikája 1800-tól napjainkig (Semsey Viktória) 13

 

A rokontudományok köréből

Leon Sokolovský: Vármegyei pecsétek és címerek Szlovákiában (Pandula Attila)          21

 

Fejezetek Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

A.      N. Ptyicin: Magyarországi szakemberek az Orosz Birodalomban (Kurunczi Jenő) 25

Victor Neumann: A nemzet fogalma a románoknál és a magyaroknál (Nagy Levente) 29

Ivo Pejčoch: A csehszlovák folyami erők 1918–1959 (Bognár István) 34

 

Ókor

Michael Scott: Tér és társadalom az ókorban (Lehrer Nándor) 38

Jane DeRose Evans (szerk.): Kézikönyv a köztársaságkor régészetéhez (Gesztelyi Tamás) 44

Hansk Beck – Antonio Duplá – Martin Jehne – Francisco Pina Polo (szerk.): A consuli hivatal az ókori Rómában (Nótári Tamás) 51

David A. Fiensy – Ralph K. Hawkins (szerk.): Parasztok, pásztorok, pákászok – Galilea gazdasága a római korban (Grüll Tibor) 56

 

Középkor

Jolanta Bagińska – Marcin Piotrowski – Marcin Wołoszin (szerk.): Czerwień – egy vár Kelet és Nyugat határán (Reich Szabina) 60

Steven A. Epstein: A középkori Európa gazdaság- és társadalomtörténetének modern feldolgozása (Kiss Sándor) 66

 

Kora újkor

Barbara J. Shapiro: Politikai kommunikáció és politikai kultúra Angliában, 1558–1688 (Pálffy Margit) 70

 

Újkor

Eran Shalev: Amerikai Zion. Az Ószövetség mint politikai szöveg a függetlenségi háborútól a polgárháborúig (Zádorvölgyi Zita) 76

 

Jelenkor

Maria DicenzoLucy Delap – Leila Ryan: Feminizmus és médiatörténet, avagy az angol nőmozgalom megosztottsága (Czeferner Dóra) 80

Renisa Mawani: A kanadai népesség és az indiai bevándorlók kapcsolatrendszere a XX. század elején (Kovács Márta) 91

Alessandra Tarquini: Fasizmus és kultúra Olaszországban (Kun Tibor) 96

Ivan Buttignon: Az olasz fasizmus jelképei és mítoszai (Madarász Imre) 108

Thomas Mergel: Propaganda Hitler után (Eperjesi Zoltán–Urbán Judit) 110

Eugene Michail: A britek és a Balkán. A külföldről alkotott képek formálódása, 1900–1950 (Vukman Péter) 118