Életmûvészet / Ars vitae

a MÛHELY folyóirat 2001/ 5. száma
Vendégszerkesztõ Tillmann J.A.


tartalom:

Az élet mûvészete - filozófián belül és kívül (Tillmann J.A.)

Pierre Hadot: A filozófia mint életforma

H. Böhringer: Életmûvészet, újra szemlén

Vásárhelyi Anzelm: Regula és apát vezetésével. A keresztény szerzetesség életpraxisáról

D. Tóth Judit: Az erényes élet Nüsszai Szent Gergely Mózes élete címû mûvében

Gerhart Schröder: Mûvészet és furfang

Baltasar Gracián: A hos

Bitskey István: "Az okosság mestere a jó életnek" (Pázmány Péter prudencia-fogalmáról)

Csányi Vilmos: Egyszemélyes kultúrák

Hannes Böhringer: McCloud fõhadnagy önuralma

Popovics Zoltán: "A létezés esztétikája". Az életmûvészet Foucault: A szexualitás történetében

Karátson Gábor: Kína Krisztusa, kínai Krisztus