Minden amiről tudni érdemes
Tollhegy
Ahol tanítják
Pályán lévő tanárok képzése
Akik segíthetnek
Gyakorlatok, tippek, tanácsok
Mindaz amire a tanításhoz szükség lehet
Az oktatásban használható filmek, videók listái
Ahol megbeszélhetjük közös ügyeinket
Amit hasznos lehet ismerni
Ajánlott olvasnivaló
Linkek
Mozgókép- és média tanárok képzése a felsőoktatásban
Visszatérés a főoldalraTartalomjegyzékArchívum a már nem aktuális, de talán még hasznos anyagainkból


Ezeken a weboldalakon a mozgókép és médiaismeretek iránt érdeklődők számára ajánlott olvasnivalókat próbáltuk meg összegyűjteni. A magyar és külföldi szakirodalom mellett, az Internetes publikációkat és a különböző sajtótermékekben megjelenő filmmel és/vagy médiával kapcsolatos érdekesebb írásokat is igyekszünk figyelemmel kisérni. A lista természetesen korántsem teljes, ezért várjuk a további bővítésére vonatkozó ötleteidet, javaslataidat!

Ajánlott szakirodalom (53)
Ajánlott szakirodalom (csak) az interneten (20)
Filmmel, médiával (is) foglalkozó folyóiratok (6)
Idegennyelvű szakirodalom (38)
Idegennyelvű szakirodalom (csak) az interneten (21)

Filmmel, médiával foglalkozó weboldalak felsorolása az Internet ajánlatnál találhatóAjánlott szakirodalom (csak) az interneten

A lap tetejére
Filmes írások
 • Arthur C. Danto: A mozgó képek (Metropolis)
 • Báthory Erzsi-Fazekas Eszter: Hézagos leltár - Magyar film 1996-97 (Filmkultúra)
 • Fabó Beáta: A moziépítészet és a város
 • Hadas Miklós: Az örök cowboy - Férfitoposz az Oscar-díjas filmekben /1984-1996/ (Replika)
 • Kövesdy Gábor: Léket kapott élet - Dokumentum és fikció viszonya Tarr Béla korai filmjeiben (Metropolis)
 • Varga Balázs: Oldások és kötések - Irányzatok az elmúlt évtizedek magyar filmművészetében (Alföld)
 • Magyar Elektronikus Könyvtár - Film, színház, előadóművészet
  Médiával, tömegkommunikációval foglalkozó írások
 • (Emmanuel Parody interjúja): A CNN webremenetele (Pince On-line)
 • Cserhalmi Kinga: A politika és a sajtó kapcsolata (Pince On-line)
 • Gayer Zoltán: A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége (Replika)
 • Misovicz Tibor: Mi megy a tévében? - A sportműsorok átváltozása (Sporttárs)
 • Nagy Péter: Számok a magyar reklámpiacról 1996-1997 (Szignummédia)
 • Pál Ferenc: A jövő regénye: a telenovela? (Filmkultúra)
 • Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra terjesztés módszertana
 • Udvarhelyi Margit: Ismeretek az emberi kommunikációról - egyetemi jegyzet (Széchenyi István Főiskola)
 • Urbán Ágnes: Sportüzlet, média és társadalom (Sporttárs)
 • Az 1997. évi reklámtörvény (Kreatív On-line)
  Magyar Elektronikus Könyvtár - Kommunikáció, média
  Bulldózer - Médiaelméleti Antológia (Média Research Alapítvány)
  A médiatörvény - 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról (ORTT)


  Ajánlott szakirodalom

  A lap tetejére
  Filmes szakkönyvek
 • Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő Osiris Kiadó, 1998.
 • Balázs Béla: A látható ember A film szelleme
 • Bazin, André: Mi a film? Osiris 1995
 • Berkes Ildikó: A western Gondolat 1986
 • Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy; A francia film ötven éve Budapest, Héttorony-Bp. Film 1992.
 • Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben Magyar Filmintézet 1997
 • Bunuel, Luis: Utolsó leheletem Európa, 1989
 • Báron György: Hollywood és Marienbad Budapest, Gondolat. 1986.
 • Bíró Yvette, Marie-Genevieve Ripeau: Egy akt felöltöztetése - Képzeletgyakorlatok Budapest, Osiris Kiadó 1996.
 • Bíró Yvette: A hetedik művészet Budapest. Századvég. 1994.
 • Bíró Yvette: Profán mitológia. A film és a mágikus gondolkolkodás Budapest, Magvető Kiadó 1990.
 • Csehov, Mihail: A színészhez (A színjátszás technikájáról) Polgár, 1997
 • Eisner, Lotte H: A démoni filmvászon Magyar Filmintézet, 1994
 • Erdély Miklós: A filmről Balassi kiadó 1995
 • Gyertyán Ervin: Mit ér a film ha magyar? Mokép, MMA, Filmintézet 1996
 • Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története Magyar Filmintézet 1993
 • Király Jenő: A frivol múzsa. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája. I-II. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1993.
 • Novák Zoltán: A filmteoretikus Eizenstein Magyar Filmintézet, 1998.
 • Peternák Miklós: Az új képfajtákról Budapest. Balassi Kiadó 1993.
 • Pye-Myles: Mozifenegyerekek Gondolat, 1983
 • Sadoul, Georges: A filmművészet története Gondolat, 1959
 • Szilágyi Gábor: A fotóművészet története Képzőművészeti Alap kiadó 1982
 • Sztanyiszlavszkij: A színész munkája Gondolat 1988.
 • Varga Csaba: Film és story board Árnyékvilág sorozat I. Minores Alapítvány, 1998.
 • Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetéből Magyar Filmtudományi Intézet 1983.
 • Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet. 1964-1994 Budapest, Osiris-Századvég. 1994.
 • A film krónikája Budapest, Officina Nova. 1995.
  Filmlexikon Totem Kiadó. 1994.
  Hitchcock\Truffaut Magyar Filmintézet 1997
  Játékfilmek 1931-1997 (Magyar filmográfia) Magyar Filmintézet, 1998
  Kortársunk a film (filmesszék, filmtanulmányok) Múzsák
  Médiával, tömegkommunikációval foglalkozó szakkönyvek
 • Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Budapest, Ferenczy Kiadó. 1995.:
 • György Péter: Az elsűllyedt sziget Budapest, Képzőművészeti Kiadó. 1992.
 • György Péter: Digitális éden Budapest, Magvető, 1998.
 • György Péter: Levél a Mesterhez (A képernyő urai} Pesti Szalon 1994
 • Gálik Mihály: Médiagazdaságtan Budapest, KJK. 1994.
 • Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók Gondolat, 1996.
 • Jóna Dávid: Elmélkedés a médiapedagógiáról Zsámbék, Art'húr Kortárs Művészeti és Kulturális Alapítvány. 1997
 • Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Rejtjelek 2 Budapest, 1993.
 • Lastrego, C.- Testa, F.: A tömegkommunikáció. Láss, nézz, kérdezz Budapest, Gondolat 1983.
 • Lányi András: A másik köztársaság. Budapest Liget. 1992.
 • Lányi András: Valahol megint utat tévesztettünk Budapest, Liget. 1996.
 • Ogilvy, David: A reklámról Budapest Park Kiadó. 1997.
 • Pratkanis, A. - Aronson. E.: A rábeszélőgép. (élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével) Budapest, Ab ovo Kiadó. 1992.
 • Rivers, William L. - Mathews,Cleve: Médiaetika Budapest. Bagolyvár Kiadó. 1993.
 • Sugár Gusztáv: Megszólal a rádió (A néprádiótól a műholdas televízióig) Budapest, 1991.
 • Sándor Imre: Marketingkommunikáció. Médiaanalízis Budapest, KJK, 1987.
 • Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája Budapest, Scientia Humana. 1994.
 • Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája Balassi kiadó, 1992.
 • A kovakőtől a szilíciumig. A tömegkommunikációs eszközök története. (szerk. P. Giovannini ) Budapest. Püski. 1990.
  Közszolgálatiság a médiában. Ábránd vagy realitás? (szerk. Terestyéni Tamás) Budapest. Osiris Kiadó és MTA - ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 1995.
  Médiakritika. (szerk. Terestyéni Tamás) Budapest, Osiris Kiadó és MTA - ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 1995.
  Vége a Gutenberg galaxisnak? (szerk. Halász László) Budapest, Gondolat 1985.


  Filmmel, médiával (is) foglalkozó folyóiratok

  A lap tetejére
  Filmvilág - filmmel, médiával foglalkozó havi lap, kritikák, esszék, interjúk a legfrissebb filmekkel, illetve médiális jelenségekkel kapcsolatosan, történeti visszapillantások
  Metropolis - negyedéves filmelméleti és filmtörténeti folyóirat
  Jelkép - az MTA-ELTE kommunikációelméleti folyóirata, negyedéves periodika
  Szellemkép - a Magyar Független Film és Videoszövetség negyedéves lapja
  Cinema - elsősorban a filmvilág sztárjaival, illetve a sikeres tömegfilm újdonságokkal foglalkozó havilap
  Kreatív - előfizetéses terjesztésű havonta megjelenő marketingkommunikációs szaklap


  Idegennyelvű szakirodalom (csak) az interneten

  A lap tetejére
  Filmmel foglalkozó írások
 • Basu, Dilip K.: Films of Satyajit Ray
 • Brennan, Mary: Citizen Kane - The Making of the Orson Welles Masterpiece Mary Brennan
 • Csivian, Jurij: Eisenstein (winter)
 • D'Agostino, Annette M.: Harold Lloyd: The Glasses
 • Flaherty, Robert: How I Filmed Nanook of the North (1922)
 • Mulhall, Stephen: Picturing the Human (Body and Soul): A Reading of Blade Runner
 • Robert E. Yahnke: (Professor, General College, University of Minnesota) által írt rövid filmtörténet
 • Sweeney, Kevin W.: The Persistence of Vision: The Re-Emergence of Phenomenological Theories of Film
 • Library of Congress - Motion Picture Collections
  In Focus: Western (Images magazin összeállítása)
  10 shades of Film noir
  Médiával, tömegkommunikációval foglalkozó írások
 • McChesney, Robert W.: The Global Media Giants The nine firms that dominate the world
 • Sleek, Scott: How to take your message to the media
 • Children and television (Global Childnet összeállítása)
  Children and television violence (American Psychological Association összeállítása)
  Online Advertising Targeting Children (The Center for Media Education összeállítása)
  Violence on Television (What do Children Learn? What Can Parents Do?)
  Content Analysis on Welfare Reform Reporting (Children Now program)
  A Different World Children's Perceptions of Race and Class in Media (kivonat)
  V-Chip Homepage (Federal Communications Comission gondozásában)
  Gerbner Series Study Guide Part I: The Electronic Storyteller: Television and the Cultivation of Values
  Part II: The Killing Screens: Media and the Culture of Violence
  Part III: The Crisis of the Cultural Environment: Media and Democracy in the 21st Century
  Part IV: Resources


  Idegennyelvű szakirodalom

  A lap tetejére
  Filmes szakkönyvek
 • (Szerk: Bordwell, David - Carroll, Noel): Post-Theory: Reconstructing Film Studies 1996
 • Allen, Robert Clyde: Film history: theory and practice New York, McGraw-Hill, 1985.
 • Andrew , Dudley: Concepts in Film Theory 1984
 • Armes, Roy: Action and image: dramatic structure in cinema Manchester, Manchester University Press 1994.
 • Bordwell, David.: Narration in the fiction film London, Routledge, 1988
 • Bordwell, David: On the History of Film Style: 1997
 • Branigan, Edward: Narrative comprehension and film London ; New York : Routledge, 1992.
 • Carroll, Noel: Theorizing the Moving Image: 1996
 • Denzin, N. K.: Images of Postmodern 1995
 • Denzin, N. K.: The Cinematic Society 1991
 • Kracauer, Siegfried : Theory of Film: The Redemption of Physical Reality: 1997
 • Metz, Christian: Film Language: A Semiotics of the Cinema 1991
 • Metz, Christian: Language and Cinema 1974
 • Metz, Christian: Le Signifiant Imaginaire (Imaginary Signifier) 1982
 • Metz, Christian: The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema 1986
 • Thompson, Kristin - Bordwell, David: Film Art: An Introduction 1992
 • Thompson, Kristin - Bordwell, David: Film history: an introduction New York, McGraw-Hill, 1994.
 • Médiával, tömegkommunikációval foglalkozó szakkönyvek
 • (Szerk. Bazalgette, Cary - Bevort, Evelyne - Josiane, Savino): New Directions: Media Education Worldwide Books Britain, 1993
 • (Szerk. French, David - Richards, Michael): Media Education Across Europe Routledge, 1994
 • (Szerk. Newcomb, Horace): Television: The Critical View Oxford University Press,1987
 • (szerk: Maeroff, Gene I.): Imaging Education: The Media and Schools in America Hechinger Institute on Education and the media, 1998
 • Alvarado, Manuel - Boyd-Barrett, Oliver: Media Education: An Introduction British Film Institut, 1992
 • Bazalgette, Cary: Media Education Lubrecht & Cramer Ltd;
 • Bignell, J: Media Semiotics - An introduction Manchester Univesity, 1997
 • Bourdieu, Pierre: On Television Ferguson, London, 1998
 • Buckingham, David: Watching Media Learning: Making Sense of Media Education 1990
 • Emerson, Adrian: Teaching Media in the Primary School (Children, Teachers and Learning) Cassell Academic, 1993
 • Ferreira, Eleonora Castano - Ferreira, Joao Ferreira: Making Sense of the Media: A Handbook of Popular Education Techniques Booknews, Inc., 1997
 • Heart, A.: Understanding the Media
 • Krasny Brown, Laurene: Taking Advantage of Media: A Manual for Parents and Teachers Routledge Kegan & Paul, 1986
 • Learmonth J.- Sayer M: A Review of Good Practice in Media Education British Film Institue, 1996
 • Lull, J.: Media communication Columbia University Press, 1995
 • Masterman, Len - Mariet F.: Media Education in 1990s' Europe Council of Europe 1994
 • Masterman, Len: Teaching the Media Routledge London and New York, 1990
  (Pócsik Andrea tartalmi ismertetője)
 • Masterson, Len: How-to guide by leading British media educator Comedia, 1989
 • Rosen, Elana Yonah - Quesada, Arli Paulin - Lockwood, Sue: Changing the World Through Media Education (Developing Minds) Fulcrum, 1998
 • Schouten, Dirk - Watling, Rob: Media Action Projects: A Model for Integrating Video in Project-based Education, Training and Community Development University of Nottingham, 1997 tartalmi ismertető
 • Sholle, David - Denski, Stan: Media Education and the (Reproduction of Culture) Bergin & Garvey, 1994

 • Hírek - Tollhegy - Iskolák - Pedagógusképzés - Szaktanácsadók - Tanítás - Taneszköz - Ajánlott filmek - Fórum - Irattár - Szakirodalom - Internet ajánlat - Felsőoktatás