Tartalom


XCVII. ÉVF.               2001. MÁRCIUS              1. SZÁM


 

Harmatta János: A Volgától a Dunáig. A honfoglaló magyarság történeti útja 1

Fehértói Katalin: Csanád apja Doboka. A Gesta Hungarorum egy vitatott kérdése 15

Hoffmann István: Az uráli névkutatás lehetőségeiről 29

Bokor József: A magyar nyelv és használata a szlovéniai Muravidéken az ezredforduló küszöbén 34

Kontra Miklós: „Három a magyar igazság”. Egy mondattani változás három megközelítése 53

Máté Jakab: Születőben a magyar nyelvtudomány történetének a szintézise? Gondolatok egy tanulmánykötet kapcsán 64

· Kisebb közlemények. Dér Csilla: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról 77

· Szó- és szólásmagyarázatok. Juhász Dezső: Két adalék a lineáris analógia szóalakformáló szerepéhez. 83 Kicsi Sándor András: A májgomba népi elnevezéseiről. 85   — Péter László: Etal 85

· Élő nyelv. Sándor Anna: A nyelvi attitűd kisebbségben 87

· Szemle. Pátrovics Péter: Bańczerowski Janus, A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. 95 Lengyel Zsolt: Gósy Mária, Pszicholingvisztika. 97 Pesti János: Bokor József — Guttmann Miklós, A muravidéki magyarság anyanyelvéért. 99 Posgay Ildikó: Bartha Csilla, A kétnyelvűség alapkérdései. 103 Hattyár Helga: Lampl Zsuzsanna, A saját útját járó gyermek 105

· Különfélék. Kontra Miklós: Konferencia a variabilitás elemzésének új útjairól (NWAV-29) 112

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 96. közgyűlése. 113Kiss Jenő: Bakó Elemér halálára. 118Hajdú Mihály: Fodor István 80 éves. 119Hajdú Mihály: Janitsek Jenő 80 éves. 121A Magyar Nyelvtudományi Társaság közleménye 122

· Nyelvtörténeti adatok. O. Behányi Rita: Egy ismeretlen XVI. századi másolat Arnold von Harff magyar—német glosszájáról 123

· Levélszekrény. Szabó József írja 126

 

nyitólap