PILLANATKÉP
MÉDIAMŰVÉSZET 2005
english version
Beöthy Balázs /
Mesterházy Zsolt /
Pereszlényi Roland

Forgács Péter
Kozma Éva /
Veres Szabolcs Géza

Langh Róbert
Lendvai Ádám
Lévay Jenő
Mátrai Erik
Nextlab
Örkényi Antal
Ravasz András
Sugár János
Szacsva y Pál
Szegedy-Maszák Zoltán /
Fernezelyi Márton

Szőnyi András
Tóth Szilvi /
Benedek Gáspár

Vécsei Júlia




 
Lévay Jenő:
Harmonográf
interaktív installáció

Egy-egy harmonogram (expozíció) készítése során, egymást követő függőleges vonalak mentén lévő pontok képét rögzíti a kamera. A gép előtt zajló folyamatok, az elvégzendő műveletek kezdő és befejező időpontjai egyetlen ábrán jelennek meg. Az exponálás módja a réskamerához hasonló. A látványból mindig csak egy függőleges vonalnyi részt érzékel. Jobbról balra haladva e keskeny sáv mentén rajzolódik a kép a három vetítőernyőre körülbelül harminc - harminc másodperc alatt. (Ez az exponálási mód nem hasonlít a hagyományos fényképezés hosszú expozíciós idejéhez, inkább nagyon rövid, harminc másodpercen keresztül tartó expozíciók sorozataként képzelhető el.) A harmonográf legkülönösebb tulajdonsága, hogy képes időben megjelenő tükörkép rajzolására, ha a harmonogram készítése során a motívum mozgása változó sebességű az érzékelés vonalának sebességéhez képest (az expozíciós időn belül lemarad, illetve megelőzi azt).
Az érzékelés vonalát a vetítőernyőkön egy vékony piros csík jelzi. A laptop monitorján megjelenő három harmonogram közül egy a képre történő dupla kattintással kinyomtatható. A folyamat a laptop startgombjára történő kattintással indítható újra. Újabb expozícióig az előző harmonogramok láthatóak a vetítőernyőkön.

 



NKA / NKÖM / IHM / C3 / Műcsarnok / Jövőháza