PILLANATKÉP
MÉDIAMŰVÉSZET 2005
english version
Beöthy Balázs /
Mesterházy Zsolt /
Pereszlényi Roland

Forgács Péter
Kozma Éva /
Veres Szabolcs Géza

Langh Róbert
Lendvai Ádám
Lévay Jenő
Mátrai Erik
Nextlab
Örkényi Antal
Ravasz András
Sugár János
Szacsva y Pál
Szegedy-Maszák Zoltán /
Fernezelyi Márton

Szőnyi András
Tóth Szilvi /
Benedek Gáspár

Vécsei Júlia
 
Sugár János:
Kép a falon
interaktív videoinstalláció

Egy falra akasztott festménynek, a bennünket körülvevő képernyőkkel ellentétben, sosincs sleep állapota, ha úgy tetszik folyamatosan be van kapcsolva, akkor is, ha éppen nem bámulják. A képernyők viszont egy idő után kikapcsolnak, és vagy üres fekete lyukakként nézhetjük a drága laposképernyőt a falon, vagy egy semmitmondó képernyővédőt látunk, amikoris nem kell figyelni a képre, egy futó pillantással is megbizonyosodhatunk arról, hogy maga az eszköz működik.
Amikor valamire figyelünk, akkor a külvilág háttérbe szorul, és ezért új utakra tévedhetünk.
A Kép a falon a képek megbabonázó erejére épül. A figyelem és figyelmetlenség határterületén létrejövő, non-lineáris kép-esszének tekinthető, ahol a tartalom mélysége a néző figyelmétől, kitartásától függ. Ez egy interaktív kapcsolat. Olyan helyzet jön létre, ahol a befogadás és megértés a figyelem és a figyelmetlenség határterületén keletkezik. Mi van akkor, ha periferikus figyelmünk látóterébe tartalmat helyezünk el?

 NKA / NKÖM / IHM / C3 / Műcsarnok / Jövőháza