THALASSA
1996, 2. SZÁM


BEVEZETÉS
Gyöngyösiné Kiss Enikõ

 
 
SZONDI LIPÓT ÉLETMÛVÉBÕL

SZONDI LIPÓT
Sorsanalízis és önvallomás

SZONDI LIPÓT
Az emberré válás útja

SZONDI LIPÓT
A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum és választás

KARL BÜRGI-MEYER
A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom

EMLÉKEZÉS A SZONDI CSALÁDRA
Karl Bürgi-Meyer interjúja Kerényi Magdával

SZONDI LIPÓT
levelezésébõl

GYÖNGYÖSINÉ KISS ENIKÕ
Bûn és bûnhõdés
Dosztojevszkij regényének sorsanalitikus interpretációja

 
 
FERENCZI SÁNDOR, A PUBLICISTA

ZSOLDOS SÁNDOR
Ferenczi Sándor, a Jövendõ munkatársa

 
 
FERENCZI SÁNDOR
PREPSZICHOANALITIKUS ÍRÁSAI A JÖVENDÕ BEN

A szesz
A mikrokozmosz csodái
Az öntudat fejlõdése
A lelkiismeret eredete - Király- gyilkosságok - A hõmérséklet hatása a lélekre
A hipnotizmus bírálata
Egy kis fiziognomika
A tudás mérlege
A hit szerepe a gyógyításban
Kísérleti embriológia
Biológiai egységesség
A csodás elem az álomlátásokban
Kereszténység és orvostudomány
A két nem kétféle jelleme

 
 
EMLÉKEZÉS

Száz éve született
GYÖMRÕI EDIT

SZERKESZTÕK

ENGLISH SUMMARIES

CONTENTS


Észrevételeit, megejgyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: thalassa@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/