SZERKESZÕSÉG

A szerkesztõség tagjai

BÓKAY ANTAL, ERÕS FERENC (felelõs szerkesztõ), GÖNCZ KINGA,

HIDAS GYÖRGY, MÉSZÁROS JUDIT, VAJDA JÚLIA

A szerkersztésben közremûködött

GYÖNGYÖSINÉ KISS ENIKÕ

Szerkesztõségi titkár

KOVÁCS ANNA

Olvasószerkesztõ

PALKÓ MAGDA
 
 

E számunk megjelenését a

Nemzeti Kulturális Alap,

a Soros Alapítvány,

a Stiftung Szondi-Institut Zürich,

a Szondi Lipót Emlékalapítvány és a

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

támogatása tette lehetõvé.
 
 

A Thalassa magyar, angol, német, francia és orosz nyelvû cikkeket - tanulmányokat, kritikákat, hozzászólásokat - fogad el.
 

Kérjük szerzõinket, hogy kézirataikhoz magyar és/vagy angol nyelvû összefoglalást csatoljanak.
A kéziratokat a következõ címre kérjük elküldeni:

Erõs Ferenc
MTAPszichológiai Intézete
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: (36-1) 322-0425/51
Fax: (36-1) 342-0514
e-mail: feros@orange.okt.cogpsyphy.hu


Terjeszti a Sziget Kisszövetkezet
(1078 Budapest, Murányi u. 21. tel.: 342-7158)
Elõfizethetõ a terjesztõnél.

ISSN 0856-9362

Thalassa Alapítvány, 1996

Felelõs kiadó: VAJDA JÚLIA

Nyomdai elõkészítés: KISS GYULA

Borítóterv: SURÁNYI ANDRÁS

Megjelent 1000 példányban

Nyomdai munkák: VEL Kft., Budakeszi

Felelõs vezetõ: DARÓCI LAJOS


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/