BUKSZ

10. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 
1998. TÉL 

LEVELEZÉS


Hermann Bausinger
Posztmodern Átány?
 

VITA


K. Horváth Zsolt
A történeti tanúságtételrôl
Hozzászólás Gyáni Gábor tanulmányához
(BUKSZ, 1998. Ôsz, 297–302. old.)
 
 

BÍRÁLAT


Sármány Ilona
Jókedvünk nyara
Rippl-Rónai József gyûjteményes kiállítása és katalógusa
Rendezte: Bernáth Mária, Földes Mária, Plesznivy Edit
A katalógust szerkesztette: Bernáth Mária, Nagy Ildikó
 

Némedi Dénes
Elismerés és megvetés
Axel Honneth: Elismerés és megvetés
Tanulmányok a kritikai társadalomelmélet körébôl
Vál., ford.: Weiss János

Somlyó Bálint
Az eredménytôl az eredetig
Jonathan Culler: Dekonstrukció
Elmélet és kritika a strukturalizmus után
Ford.: Módos Magdolna

Schein Gábor
Egy történet jele
A határ és a határolt
Töprengések a magyar–zsidó irodalom létformáiról
Szerk.: Török Petra

Liptay Éva, Mayer Andrea
Thot-ális káosz
Vörös Gyôzô:
Templom Théba koronáján
 

PROBLÉMA


László János
A magyar szociálpszichológia útjai
 
 

BUKSZ-BESZÉLGETÉS


Mihalicz Csilla
interjúja Sólyom Lászlóval
 
 

SZEMLE

 
 

Deák István
John Lukacs: The Hitler of History

Voigt Vilmos
Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába
A balti kultúra a régiségben

Balogh Tamás
Johan Huizinga: A középkor alkonya
Az élet, a gondolkodás és a mûvészet formái Franciaországban
és Németalföldön a XIV. és XV. században

Nemerkényi Elôd
Madas Edit, Monok István:
A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektôl 1730-ig

Thomka Beáta
Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!

Kádár Judit
Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”
A magyar írónôk története két századforduló között (1795–1905)

Petô Andrea
Margit Feischmidt, Enikô Magyari-Vincze, Violetta Zentai (eds.):
Women and Men in East European Transition

Simonovits András
A nyugdíjasok helyzete Magyarországon: 1996–97

Cieger András
Körösényi András: A magyar politikai rendszer

Farkas Katalin
Újvári Márta: A szkepticizmus kihívása

Szûcs Olga
Nyikolaj Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról

Németh Csaba
Tyconius: Szabályok könyve
Az elsô latin nyelvû hermeneutika
 

MI A PÁLYA?


David Rieff
Terápia vagy demokrácia?
A kulturális háború húsz éve

Alan Wolfe
A hatvanas évek radikálisai a kilencvenes évek egyetemein

Steven Weinberg
Fizika és történelem
 

BIBLIOGRÁFIA

Szalay Márta
(összeáll.)
Fontos könyvek – A BUKSZ válogatott bibliográfiája
1998. III. negyedév
 

Szerzõinkrõl

SUMMARIES


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/