ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2016/1. 25. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 
klio_címlap.jpg

 

Ókor

Luca Giuliani: Képnyelv a görög vázafestészetben (Gesztelyi Tamás) 3

Harry Y. Gamble: Keresztény könyvek és olvasók az ókorban (Jakab Attila) 9

Judith Evans Grubbs: Szabadságperek a császárkori Rómában (Sáry Pál) 14

 

Középkor – kora újkor

Paolo Golinelli: Canossa úrnője (Madarász Imre) 23

Wiebke Deimann és David Juste (szerk.): Asztrológusok és megbízóik a középkori és a korai modern Európában (Veszprémy Márton) 25

Barbara Schmid (szerk.): Caspar Joseph Dorer Diariuma az 1714-ben megkötött badeni békéről (Gyarmati Enikő) 30

Elizabeth Bouldin: „Zarándoktársak” keresése: radikális protestánsok és felekezetek közötti kapcsolatok Európában és a brit-atlanti világban, 1670–1730 (Zádorvölgyi Zita) 34

 

Újkor

Enrico Francia: 1848 – a risorgimento forradalma (Pete László) 40

Norman A. Graebner stb: Erőegyensúly, kereskedelem, hitelképesség – az amerikai külpolitika kezdeteinek alapvető kérdései (Peterecz Zoltán) 44

Ian D. Armour: A viszály almája – a „magyar tényező” az osztrák–szerb kapcsolatokban, 1867–1881 (Demeter Gábor) 49

Christa Hämmerle – Oswald Überegger – Brigitta Bader-Zaar (szerk.): A társadalmi nem és az első világháború (Czeferner Dóra) 53

Oleg R. Ajrapetov: Az Oroszországi Birodalom részvétele az első világháborúban (1914–1917) (Kurunczi Jenő) 61

Alexander Watson: Hallatlan brutalitás: orosz atrocitások Kelet-Poroszországban 1914–15-ben (Fodor Mihályné) 67

Jiří Plachý: Fél legális szervezettől a cseh ellenes felkelésig. Néhány megjegyzés a „Kárpátaljai Szics” megalapításával és fennállásával kapcsolatban 1938–1939 között (Bognár István) 73

Florin Müller: A román politika átalakulása 1938 és 1944 között (Lakatos Artur) 77

Angelika Praus: François Mitterrand és az exception française (francia kivétel) alapelvei (Eperjesi Zoltán) 81

Antje Schnoor: Engedelmeskedni és alkotni. A chilei jezsuiták és a politika Frei, Allende és Pinochet kormányzata idején (Bánkuti Gábor) 86

P. V. S. Jagan Mohan – Samir Chopra: Az indiai légierő Banglades felett 1971-ben (B. Stenge Csaba) 93

Magdi Amin, stb.: A tavasz elmúltával. Gazdasági átalakulások az arab világban (Lakatos Artur) 99