ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2015/2. 24. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 
klio_címlap.jpg

 

Historiográfia

Stefan Berger – Chris Lorenz (szerk.): A nemzet és kihívói: etnicitás, osztály, vallás és gender a nemzeti történelmekben. 2. rész.                               (Káli Róbert – Törő László Dávid) 3

V. V. Alekszejev (szerk.): A történettudomány potenciáljának időszerűvé tétele (Suhajda Szabolcs) 11

Tibor Berta – Zsuzsanna Csikós (szerk.): A hispanisztika Közép-Európában (Gregosits Gábor) 15

 

Művelődés- és eszmetörténet

Gyanendra Pandey: Az előítélet története – Indiában és az Egyesült Államokban (Fodor Mihályné) 21

 

Fejezetek Közép-, Kelet- és Délkelet-európa történetéből

Olekszandr Dzembasz: A nevickei vár (Mihók Richárd) 29

Johannes Feichtinger – Gary B. Cohen (szerk.): Megérteni a multikulturalizmust. A közép-európai Habsburg-tapasztalat (Zádorvölgyi Zita) 33

A. Grebenarov – G. Georgiev (szerk.): A harmadik balkáni háború (Demeter Gábor) 41

Je. Je. Jugyin: II. Miklós császár az orosz arisztokrácia felfogásában (1894–1914) (Kurunczi Jenő) 44

Alberto Becherelli és Martina Bitunjac: A Független Horvát Állam két monográfiája (Hamerli Petra) 50

 

Ókor

Ralf von den Hoff – Wilfried Stroh – Martin Zimmermann: Emlékezés Augustusra (Gesztelyi Tamás) 58

 

Középkor

Tavo Burat: Fra Dolcino, a „szabadító” eretnek (Madarász Imre) 66

 

Kora újkor

Heiner Lück – Enno Bünz – stb. (szerk.): A Wittenbergi Egyetem (1486–1547) (Móré Tünde) 68

Joseph Borg – Horatio Caesar Roger Vella: Barlanglakók szerződései (Takács Levente) 74

Robert B. Pickering (szerk.): Békeérmek – hatalmi viszonyok a korai Amerikában (Vraukó Tamás) 77

 

Jelenkor

Alan Kramer: Az első világháború legújabb historiográfiája (Gyarmati Enikő) 81

Hope Hamilton: Áldozat a sztyeppén (Bognár István) 95

George Loving: Egy vadászbombázó pilóta a koreai háborúban (B. Stenge Csaba) 100

Giuseppe Mammarella: Húsz év olasz történelem, 1992–2012 (Kun Tibor) 105

Walter Wüllenweber: A társadalomellenesek: ahogyan a felső és az alsó réteg tönkreteszi a hazánkat – ki húz ebből hasznot? (Eperjesi Zoltán) 116