rule-tart.gif

*                       KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2013/1. 22. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

 

Historiográfia

Eric Hobsbawm: A feladat a világ megváltoztatása. Mesék Marxról és a marxizmusról (Jemnitz János) 3

 

Fejezetek Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

Ivo Andrić: A szellemi élet fejlődése Boszniában a török uralom alatt (A. Nádor Zsuzsanna) 13

Penka Pejkovszka: A magyarországi bolgárság történeti demográfiai vázlata (XVIII–XX. század) (Demeter Gábor) 20

N. N. Pokrovszkij–D. G. Lenhoff: A cári genealógia fokozatainak könyve (Sashalmi Endre) 27

P. A. Sztolipin születésének 150. évfordulójára: A reformok és az orosz társadalom a XX. század elején (Kurunczi Jenő) 32

Karel Schelle–Jaromir Tauchen: A csehszlovák állam- és jogtörténet vázlata (Gedeon Magdolna) 41

Gizella Németh–Adriano Papo–Alessandro Rosselli: Ki volt Kádár János? Az első olasz tanulmánykötet Kádárról (Bognár Anna) 43

 

Ókor

Altay Coşkun (szerk.): A római polgárjog kérdése és Cicero beszéde Archias védelmében (Nótári Tamás) 46

Jonathan Bardill: Nagy Konstantin, a keresztény aranykor isteni császára (Havas László) 50

 

Középkor

Roger Sablonier: Államalapítás államalapítók nélkül. Belső-Svájc politikai és gazdasági élete az 1300-as években (Gyarmati Enikő) 62

 

Újkor

Lucia Stanton: „Gondoskodnom kell azok boldogságáról, akik az enyémért dolgoznak”: Thomas Jefferson és rabszolgái (Lévai Csaba) 67

Robert C. Allen: A brit ipari forradalom új megközelítésben (Káli Róbert) 75

Pieter S. de Ganon: Az üregi nyúl, avagy a modern Japán politikai

gazdaságtana (Fodor Mihályné) 84

 

Jelenkor

Emanuele Aliprandi: 1915, egy népirtás krónikája (Gregosits Gábor) 91

Alfonso Rojas Quintana: „Egy példás spanyol” (Tóth Anita) 98

Flavio Giovanni Conti: Olasz hadifoglyok az USA-ban a második világháborúban (Kun Tibor) 102

Jan Tomasz Gross–Irena Grudzinska Gross: Arany(fog)-aratás a treblinkai tábor helyén (Törő László Dávid) 110

Alessandro Frigerio: A magyar ’56 és az olasz kommunisták (Madarász Imre) 114

Ladislav Kudrna: Harcoltak és haldokoltak Indokínában. Az első vietnami háború és a csehszlovákok az idegenlégióban (Bognár István) 11 8

Paul Alkebulan: Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt

története (Boros Gábor) 122