rule-tart.gif

*                       KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2012/4. 21. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

Historiográfia

Willie Thompson: Vázlat a brit kommunista történészek csoportjának

történetéhez: Thomson, Dobb, Hill és a brit kommunista történész

csoport (Jemnitz János) 3

 

Fejezetek Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

Paul Robert Magocsi: Ukrajna területének és népeinek története

(Marton Gellért Ernő) 7

Sztefka Parveva: A Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII.

században – megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán

vidéken és városokban (Demeter Gábor) 13

Vesna Drapac: Jugoszlávia megalkotása. Nemzeteken átívelő

történelem (Vukman Péter) 24

Petra Rybářová: Antiszemitizmus a történelmi Magyarországon

(Vesztróczy Zsolt) 35

Marko Fuček: A Horvát Népi Ifjúság a mezőgazdaság kollektivizálásának

kampányában 1949-ben (Kiss Vilmos) 37

 

Ókor

Marilyn B. Skinner: Egy újabb Clodia-monográfia margójára.

Nők az ókorban (Nótári Tamás) 42

Sinclair Bell–Teresa Ramsby (szerk.): Végre szabad! A felszabadított

rabszolgák hatása a Római Birodalomra (Takács Levente) 49

 

Középkor

Enrica Guerra: Beatrix királyné levelei (Kádár Anett Julianna) 53

 

Kora újkor, újkor

Liesbeth Geevers: Családi ügyek - Orániai Vilmos és

a Habsburgok V. Károly lemondása után (Fodor Mihályné) 59

Robert Collis: A péteri instauráció (Sashalmi Endre) 62

John Craig Hammond: A rabszolgatartó rendszer kiterjedése

az észak-amerikai kontinens belső területeire 1770 és 1820 között

(Lévai Csaba) 68

Femme Gaastra (szerk.): Egy kis ország nagy területei – holland

hajók a távolsági kereskedelem és a gyarmatosítás útján

(Kőszeghy Zsolt) 77

 

Jelenkor

Christian Schwendinger: Háborús propaganda a Habsburg

Monarchiában az I. világháború idején (Egri László) 84

Matteo Pretelli: Az USA és az olasz bevándorlók (Kun Tibor) 91

Hans Landauer–Erich Hacki: Lexikon a spanyol polgárháború

osztrák önkénteseiről (Tóth Anita) 98

Michal Plavec: A nap, amikor nem bombázták Prágát (Bognár István) 104

Aldo Grandi: Könyvkiadó és terrorista (Madarász Imre) 108

Stefan Wolle: Mindennapok és hatalom az NDK-ban 1961–1971

között (Kult László) 111