rule-tart.gif

*                       KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2012/3. 21. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

rule-tart.gif

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

Historiográfia

Torben Fischer–Matthias N. Lorenz (szerk.): A német múlt „feldolgo-

zásának” lexikonja: A nemzetiszocializmussal kapcsolatos közéleti

viták és diskurzusok története 1945 után (V. Debróczki Edit) 3

Stefan Berger–Chris Lorenz (szerk.) Nemzeti jelleget adni a múltnak

(Fodor Mihályné) 10

John Saville – Elkötelezettség és történelem (Jemnitz János) 23

 

Jogtörténet

Manlio Bellomo: A kettős középkor. Európa közös jogi múltja

(Bónis Péter) 31

 

Művelődés- és eszmetörténet

Gustavo Gozzi: Jogok, civilizációk, történelem és a nemzetközi jogklio123/klio035.pdf

(Kun Tibor) 35

Adriano Papo–Gizella Nemeth (szerk.): Olasz–magyar földrajzi és

kulturális utazások (Császár Alexandra) 44

 

Fejezetek Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

Szvák Gyula (szerk.): Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor

Moszkóviából (Gyóni Gábor) 48

Szergej Viktorovics Polszkoj: Nemesi és uralkodói alkotmányosság

az Orosz Birodalomban (XVIII. század – XIX. század eleje)

(Bodor Mária) 51

V. G. Jegorov: Az oroszországi kézműipari lakosság társadalmi

összetétele a XIX. század második felében (Kurunczi Jenő) 56

Uroš Lipušček és Saša Knežević: Szlovén és montenegrói nézetek

az albán kérdésről a XX. század elejénklio123/klio061.pdf (Szilágyi Imre) 61

Dejan Djokić: Pašić és Trumbić: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság

(Vukman Péter) 66

Stelian Mândruţ–Rudolf Gräf (szerk.): Fritz Valjavec levelezése

(1935–1944) (Kakucs Lajos) 78

 

Ókor

Karen K. Hersch: Házasságkötési rítusok az ókori Rómában

(Nótári Tamás) 84

Klaus-Peter Johne (szerk.): A katonacsászárok kora (235–284) –

válságkorszak vagy transzformációs periódus? (Barna Ferenc) 88

 

Kora újkor

János Kalmár–János J. Varga (szerk.): Einrichtungswerk – Előterjesztés

a Magyar Királyság igazgatására (1688–1690) (ifj. Barta János) 98

 

Újkor és jelenkor

David Todd: A francia gyarmatbirodalom fénykora (Kovács Márta)  104

Gizella NemethAdriano Papo (szerk.): Az olasz egység és Közép-

Európa (Lukács Miklós)  108

Dominik Geppert–Andreas Rose: Hatalmi politika és flottaépítés

1914 előtt. Új értelmezések a brit külpolitikáról (Váradi Katalin)  114

V. E. Laricsev: Egy régész utazása a Hajnali üdeség országában,

Észak-Koreában (Fendler Károly)  120

Andrea Riccardi: II. János Pál és a XX. század (Madarász Imre)  124