rule-tart.gif

*                     KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2012/1. 21. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

rule-tart.gif

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

Összefoglalások

Karl Vocelka: A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család (Gyarmati Enikő) 3

Harald Roth-Konrad Gündisch: A kultúra egyik vidéki központjának két évezredes históriája (Fedeles Tamás) 9

John Darwin: A birodalom-projekt. A brit világrendszer felemelkedése és bukása (Szabó Zsoldos Gábor) 14

 

Művelődéstörténet

Dzsiun japán buddhista szerzetes és a sziddham-tudomány (Akiyama Manabu János) 19

 

Jogtörténet

Jakab Éva: Borvétel és kockázattelepítés (Nótári Tamás) 25

 

Fejezetek Oroszország és Délkelet-Európa történetéből

Jurij Pivovarov és Szvák Gyula (szerk.): Oroszország helye Európában és Ázsiában (Gyóni Gábor) 30

Sz. Sz. Szekirinszkim (szerk.): Oroszország a történelemben. Történészek megjegyzései B. N. Mironov új könyvéről (Kurunczi Jenő) 36

Austin Jersild: A szovjet állam, a (be)gyűjtögető birodalom – Az 1950-es évek jelszava: „Érd utol és hagyd le!” (Fodor Mihályné) 44

Dušan Bagodanović–Biljana Kovačević Vučo: Az intézmények káros célú működtetése (Mészáros Zoltán) 49

 

Középkor

Gordon Blenemann–Wiebke Deimann–Matthias Maser–Christofer Zwanzig (szerk.): Zarándokok, pápák és szentek. Klaus Herbers válogatott tanulmányai (Barabás Gábor) 52

Robert Rees Davies: Urak és uralom a Brit-szigeteken a késő középkorban (Árvai Tünde) 59

 

Kora újkor

David Eltis–Philip Morgan–David Richardson és mások: A „fekete rizs tézise”: vita az afrikaiak szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében (Lévai Csaba) 64

 

XIX. század

Bruna Bartolo: Hölgyek Olaszország megteremtői között (Jakab-Zalánffy Eszter) 77

Christine Bayles Kortsch: „Tűvel és tollal” – Női önkifejezés a viktoriánus kor irodalmában (Czeferner Dóra) 82

 

XX. század

Daniel Marc Segesser: Az első világháború globális nézőpontból  (Lukács Anna) 86

Ralph Darlington (szerk.): Szindikalizmus és radikális szakszervezeti mozgalom. Szocialista Történeti Társaság (Jemnitz János) 91

Francisco Alía Miranda: Polgárháború a spanyol hátországban. Ciudad Real, 1936–1939 (Anderle Ádám) 102

Martina Bertoni: Olasz monográfia Horthyról (Madarász Imre) 110

Bojan Godeša: A szlovénok a második világháború alatt és ennek értékelése a rendszerváltás idején. – A szlovén nemzeti kérdés a második világháború alatt; Revízió és új horizontok megnyitása – alkalom a „másfajta” történelemre? (Szilágyi Imre) 113