VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 2006.

FŐOLDAL


 

Imrei Polgárőr Csoport

A Budapesti Polgárőr szervezetek Szövetségének

társult tagja

BESZÁMOLÓ

2006.

 

Az Imrei Polgárőr Csoport létszáma 2006-ben 20-24 fő között volt. Az elmúlt évben összesen heten kezdték meg próbaidős szolgálatukat a csoportnál, de részben a településről történő elköltözés, részben munka-, illetve egy kollégánknál egészségi állapotának romlása miatt változott a létszám évközben.

A szolgálatokat Pestszentimrén és az Alacskai lakótelepen teljesítjük, minden napos rendszerességgel, a késő esti óráktól hajnalig. A szolgálatokat elsősorban a kuratórium által biztosított gépkocsival, de szükség esetén saját tulajdonú gépkocsival látjuk el..

Tagjaink átlagosan havonta két-három-négy-öt szolgálatot teljesítenek. A legtöbbet teljesítők 40-50 napon vállaltak éjszakai járőrszolgálatot.

Tapasztalataink szerint a késő estig illetve éjszaka is nyitva tartó szolgáltatók örömmel veszik, ha szolgálat során egy vagy több alkalommal felkeressük őket. Vannak olyanok is, akik kifejezetten igénylik a rendszeres megjelenésünket. A lakosság részéről telefonon, e-mailben, vagy személyesen is sok megkeresés van, kérnek segítséget, adnak információt, javaslatot arra vonatkozóan is, hogy járőrözésünket mely területen sűrítsük. Örvendetes, hogy az elmúlt évben megemelkedett azon megkeresések száma, amikor azt kérik az ingatlan tulajdonosok, hogy hosszabb-rövidebb távollétük esetén figyeljünk lakatlan ingatlanaikra.


Kapcsolatot biztosítunk, és tájékoztatást nyújtunk az Internet segítségével a www.ipcs.hu címen.

 

  Közbiztonsági szempontból kritikus pontok Pestszentimrén

  Jelentős az éjszakai forgalom az éjjel-nappal működő üzletben és a gumijavító műhelyben, ahol a javításra váró gépkocsik zavarják a jármű és gyalogos forgalmat is. Az előző évhez hasonlóan már a szemközti oldalon is a gumisműhelyre váró gépkocsik akadályozták a gyalogos forgalmat, elfoglalva a járda nagy részét. A téli, – nyári gumik cseréje kapcsán pedig már a buszmegálló sem maradt érintetlen az ügyben. Az élelmiszerüzlet előtt közterületen nagyon gyakran jelentős csoportosulások vannak. Különösen a nyári időszakban, ezt a környéken élő lakosság sérelmezi.

  Közösségi tér hiányában a Vásáros tér is gyülekező fiatalok találkozó helye, ami nem egy esetben szintén zavarja a környéken élők nyugalmát éjszaka.

  Gyál várossal határos területek. Sok esetben bűnelkövetési célból gyalogosan és gépkocsival jönnek át személyek, feltehetően több betörés kerti lopás elkövetője az agglomeráció lakója.

  December hónapban tapasztaltuk, hogy 23 óra után ismételten parkolnak gépkocsik a Nagykőrösi úton a Nagybani Piac vonalában, nem egy esettben a forgalommal szemben. Igaz a tekintetben javult a helyzet, hogy ez most nem csúcsforgalom idején tapasztalható, de a balesetveszély így is fenn áll.

  Az Alacska lakótelepi gyalogos járőrökkel rendszeresen beszélünk, amennyiben igénylik segítünk.

  A BKV sofőrjei örömmel veszik, hogy a buszvégállomásokon illetve az éjszakai járatok környékén gyakran megfordulunk, szükség esetén segítséget nyújtunk.

  Járőrözésünk során, amennyiben műszaki meghibásodást tapasztalunk, a közüzemi szolgáltatókat (Elektromos Művek, Vízművek, Csatornázási Művek) telefonon értesítjük. (Az elmúlt évben két alakalommal fordult elő, hogy éjszaka ébresztettük a lakókat mert vízcsőtörés miatt fennállt a veszélye annak, hogy a térszínt alatti garázst vagy tárolót elönti a víz)

 

2006-ben 3790 óra szolgálatot teljesítettünk 360 napon, szolgálatok során saját gépkocsikkal és a szolgálati autóval több, mint 35.500 km tettünk meg.

 

Főbb statisztikai adatok:

-Baleseti helyszínbiztosítás 9 alkalommal

-Közterületi halott bejelentése 1 alkalommal

-Közterületen fekvő személy bejelentése 4 alkalommal

-Szökött intézeti gyerek elfogása 1 alkalommal

-Közterületi verekedés megakadályozása 1 alkalommal

-Rendkívüli szolgálat 47 alkalommal

-Eltűnt személy keresése a Halmi erőben 1 alkalommal

-Tűzesetnél helyszín biztosítása 2 alkalommal

-Választások biztosítása 2 alkalommal

-Körözött autó megtalálása 1 alkalommal

 

A statisztikában természetesen nem szerepelnek az olyan esetek (ilyen számtalan volt), amikor gyanús személyek illetve autó mozgására leszünk figyelmesek, és ezt észlelik is. Ilyenkor a feltehetően nem egyenes szándékú személyek hosszabb, vagy rövidebb idő után a település elhagyását választják.

2006-ban ünnepelte csoportunk fennállásának tizedik évfordulóját.

Nem csak emiatt volt különleges év ez, hanem a miatt is, hogy a szükség azt kívánta sok esetben segítsünk a településen kívül is. Áprilisban az árvíz idején, két héten keresztül a helyi szolgálat ellátása mellett részt vettünk a védekezésben Szentendrén, Újpesten és Csepelen. Júliusban a Margitszigeti Úszó EB kapcsán segítettünk a járőrözésben a Margitszigeten.

A nyári emlékezetes viharok idején, amikor a XIII. kerületet sújtotta felhőszakadás központi kérésre a szolgálatba lévő járőrünk azonnal elindult segíteni a mentésbe, illetve forgalomirányításban, miközben negyedórán belül új járőr állt munkába a helyi feladat ellátására.

Augusztus 20.-án 21 óra után néhány perccel már útnak indultunk, hogy segítsünk a mentésben, miközben pótoltuk a helyi járőrözést is. Szeptember és október hónapokban a belvárosi események kapcsán a helyi rendőri erők elvonása miatt, részben hosszabbított szolgálatot, részben nagyobb létszámú szolgálatot láttunk el a rendőrség kérésére. Bár elsődlegesen természetesen a helyi feladatok ellátása a fő célunk, de rendkívüli esetekben (az elmúlt évben erre bőven volt példa) kötelességünk segíteni. A különböző polgárőr csoportok közötti együttműködést jól példázza, hogy tavasszal a gyorsforgalmi úton a halálos áldozatot követelő buszbalesetet kővetően több fővárosi csoport azonnal segítséget nyújtott.

A helyi feladatok ellátása során már rutin munka a választások (országgyűlési illetve önkormányzati) előtt illetve alatti 24 órás szolgálat. Több önkormányzati rendezvény biztosításában is részt vettünk (március 15: koszorúzás és futóverseny, április: Katasztrófavédelem kérésére Bókai kert, körmenet biztosítása a Barcika téren a rendőrség kérésére, szeptemberben Bókai kert Szeptemberfeszt, futóverseny Szentimre kertvárosban és Pestszentimrén, Szüreti felvonulás stb.).

Februárban a tízéves évforduló kapcsán a Helyi Hírek munkatársai keresték meg a csoportot, márciusban a helyi televízió munkatársai készítettek riportot munkánkról.

A BPSZ által szervezett továbbképzéseken tavaly az előző évekhez képest kisebb gyakorisággal vettünk részt, tekintettel az igen nagyszámú plusz feladatra.

A több mint tíz éves autón idén már jelentkeztek az ilyenkor szokásos hibák. Ajtózár javítástól az olajcsere, generátorjavítás, kuplung tárcsa csere, ékszíj csere, kipufogó tömítés javítása, és várhatóan a kipufogó rendszer teljes cseréjére kell sort kerítenünk. Ez év februárjában a kocsi zöldkártyája lejár.

Patika téri és az Alacskai játszótér zárását és éjszakai ellenőrzését minden este végezzük. Nyár közepétől a Vásáros téri játszóteret is zárjuk. Sajnos a játszótereken gyakoriak a szándékos rongálások, a játékszerek összefirkálása. Meghibásodást, vagy szándékos rongálást, balesetveszélyt másnap reggel nyolc óráig telefonon jelezzünk.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a hibaelhárítások gyorsasága nem egy esetben alul marad az újabb hibákkal szemben. Az Alacskai játszótéren például egy hiányzó kerítéselem pótlása több mint hat hónapot vett igénybe. Ilyenkor természetesen felvetődik a kérdés vajon mennyire fontos, hogy a kaput minden este bezárjuk?


 

Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért
 

Az év közepétől, az alapítványtól pályázati úton kaptuk a támogatást. A benyújtott pályázatunk sikeres volt. Az elnyert összegből tudtuk biztosítani a folyamatos üzemanyag ellátást, beszereztünk szolgálati egyenruhát tagjaink egy részének, fizettük a szolgálati PTT-s telefonok költségeit, mellyel csatlakozni tudtunk az Országos Polgárőr Szövetség által létrehozott gerinc hálózathoz. Ez a korábbinál lényegesen jobb kommunikációt tesz lehetővé. az egyes polgárőr szervezetek között. A pályázaton nyert pénzek felhasználásának elszámolása, a szükséges bizonylatok becsatolásával a kitűzött határidőre megtörtént.

Az alapítvány kuratóriumának ülésein a csoport elnöke rendszeresen részt vesz. A 2006-ban a Kuratórium 2 tagtársunkat részesítette elismerésben (1 fő áprilisban, 1 főt decemberben).


 

BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság


2006-ban épp úgy, mint a megalakulásunktól eltelt tíz évben a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában. Megemlítendő, hogy a TETRA rendszer bevezetésével a járőreink közvetlen kapcsolata megszakadt a mozgó autókkal, csak az ügyelettel tudunk kommunikálni, ezért a kölcsönös segítségnyújtás nehézkessé vált. Decemberben karácsony előtt gyakran járőröztünk a környező erdőkben megelőzendő a fenyőlopást. Két alaklommal is észleltük, hogy illetéktelenek jártak bent, de mire sikerült felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel és meg tudtuk határozni, hogy merre célszerű küldeni a járőr autót, addigra a gyanús alakok elmenekültek.


 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata

 

A Pestszentimrei Közbiztonsági Centrumot megnyitása óta használjuk. Jól felszerelt telefonnal fax készülékkel üzenetrögzítővel és számítógéppel ellátott irodánkban tartjuk megbeszéléseinket, rendezvényeinket, szervezzük a szolgálatokat és a szükséges adminisztrációs munkát.


 

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége
 

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban, PTT-s rádiókapcsolat formájában kapunk segítséget. Tájékoztatást, információcserét biztosítanak számunkra. A BPSZ felé valamennyi adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségünknek maradéktalanul és határidőre eleget tettünk.

Az OPSZ által szervezett 2006 júliusában Szolnokon megtartott Országos Polgárőr Napokon csoportunk 4 fővel vett részt.

Személyi jövedelemadó 1%-a ként érkezett támogatást a csoport technikai eszközeinek fejlesztésére fordítottuk. Az előírásnak megfelelően erről a közleményt a helyi újságban közzé tettük.

Észrevételeink, illetve amiben változást remélünk 2006-ban:

  Budapesten és az országban nagyon sok polgárőr csoport rendelkezik (hivatalos engedéllyel) úgynevezett rendszámfelismerő rendszerrel. Ezek a csoportok a helyi rendőri szervek munkáját akár akciók keretében, akár járőrözéseik során jelentős mértékben tudják segíteni. Külváros révén biztosak vagyunk abban, hogy a kerületi kapitányság munkáját és statisztikáját egy ilyen rendszer beszerzésével jelentős mértékben tudnánk segíteni. Ennek forrása azonban jelenleg nincs meg.

  A korábbi években elindult egy kezdeményezés amely néhány alkalom után megszűnt. A kerületi rendőri vezetőkkel a polgárőr csoportok tagjai illetve vezetői konzultáltak így is segítve egymás munkáját. Lehet, hogy érdemes lenne ezt feléleszteni a közbiztonság további javítása érdekében.

 

Budapest 2007. január 13.

Bihari Gusztáv

elnök sk.


 

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.