VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 2005.

FŐOLDAL

A Fővárosi Bíróság a 11.pk.61667/95/2 határozatában a Társadalmi Szervezetek 6834 számon nyilvántartásba vett.


 


 


 

Imrei Polgárőr Csoport

A Budapesti Polgárőr szervezetek Szövetségének

társult tagja


BESZÁMOLÓ

2005.

Az Imrei Polgárőr Csoport létszáma 2005-ben 20-27 fő között volt. Az elmúlt évben összesen heten kezdték meg próbaidős szolgálatukat a csoportnál, de részben a településről történő elköltözés, részben munkahely változás miatt 3 fő maradt az év végére. Felvételükre a 2006 év első negyedében kerülhet sor. A szolgálatokat Pestszentimrén és az Alacskai lakótelepen teljesítjük, minden napos rendszerességgel, a késő esti óráktól hajnalig. A szolgálatokat 12 tag saját tulajdonú gépkocsijával, valamint a 2004 október elejétől, a Közalapítvány által biztosított Opel Astra személygépkocsival látjuk el..

Tagjaink átlagosan havonta két-három-négy szolgálatot teljesítenek. A legtöbbet teljesítők 40-50 napon vállaltak éjszakai járőrszolgálatot.

Tapasztalataink szerint a késő estig illetve éjszaka is nyitva tartó szolgáltatók örömmel veszik, ha szolgálat során egy vagy több alkalommal felkeressük őket. Vannak olyanok is akik kifejezetten igénylik a rendszeres megjelenésünket. A lakosság részéről telefonon, e-mailben, vagy személyesen is sok megkeresés van, kérnek segítséget, adnak információt, javaslatot arra vonatkozóan is, hogy járőrözésünket mely területen sűrítsük.

Napi szolgálaton kívül az alábbi feladatokat láttuk el.

-Május elsején rendezvénybiztosítás a Bókay-kertben (Önkormányzat felkérésére).

-Május első hétvégéjén rendezvénybiztosítás a Katélydombi iskolában (az intézmény kérésére)

-A Pestszentimréért Egyesület meghívására lakossági fórumon vettünk részt a PIK – benn.

-Szeptemberben a Havanna lakótelepen, az autómentes napon (a kuratórium kérésére).

-Alacska lakótelepi rendőrség helyiségének ünnepélyes átadásakor (a rendőrség kérésére).

-Augusztusban a Patika téren rendezvényt biztosítottunk (a kuratórium kérésére).

-Pestszentimrei napok keretében hagyományosan a Pestszentimrei Közösségi Házban lakossági tájékoztatót tartottunk november 9.-én.

-Kapcsolatot biztosítunk és tájékoztatást nyújtunk az Internet segítségével a www.ipcs.hu címen.


 

Közbiztonsági szempontból kritikus pontok Pestszentimrén

1.-Jelentős az éjszakai forgalom az éjjel-nappal működő üzletben és a gumijavító műhelyben, ahol a javításra váró gépkocsik zavarják a jármű és gyalogos forgalmat is. Ez évben már a szemközti oldalon is a gumisműhelyre váró gépkocsik akadályozták a gyalogos forgalmat, elfoglalva a járda nagy részét. A téli – nyári gumik cseréje kapcsán pedig már a buszmegálló sem maradt érintetlen az ügyben. Az élelmiszerüzlet előtt közterületen nagyon gyakran jelentős csoportosulások vannak. Különösen a nyári időszakban, ezt a környéken élő lakosság sérelmezi.

2.-Hasonló problémák tapasztalhatók a Kapocs utcai iskola és Kastélydombi iskola mögötti „gazdátlan” területen, ahol nem egy esetben a gyülekező fiatalok a hangoskodást még motoros ügyességi versenyekkel „fűszerezik”.

3.-Közösségi tér hiányában a Vásáros tér is gyülekező fiatalok találkozó helye, ami nem egy esetben szintén zavarja a környéken élők nyugalmát éjszaka.

4.-Gyál várossal határos területek. Sok esetben bűnelkövetési célból gyalogosan és gépkocsival jönnek át személyek, feltehetően több betörés elkövetője az agglomeráció lakója.

 

2005-ben 3550 óra szolgálatot teljesítettünk, szolgálatok során saját gépkocsikkal és a szolgálati autóval több,

mint 31.500 km tettünk meg.


 

Főbb statisztika:
 

- földön fekvő személyhez 3 alkalommal hívtunk mentőt.
 

- közlekedési balesetnél 3 alkalommal biztosítottuk a helyszint (saját észlelések).
 

- közterületi verekedésnél intézkedés illetve visszatartás 3 alkalommal
 

- két alkalommal garázdaság elkövetése során értünk tetten elkövetőket
 

- két alkalommal bűncselekmény helyszínbiztosítás
 

- rendezvénybiztosítás 6 alkalommal
 

- 3 alkalommal adtunk segítséget előállításhoz
 

- 2 lopott autót találtunk (ebből az egyik az észlelést követő negyedórán belül)
 

- feltételezett ittas gépjárművezető visszatartása 2 alkalommal
 

- az év során összesen 27 közmű meghibásodást (Villany, víz, közlekedési lámpa stb.) jeleztünk
 

-Nem számszerűsíthető azon alkalmak száma, amikor a szolgálatot teljesítők tapasztalták, hogy jelenlétük elkövetőket tartott vissza a bűncselekménytől.
 


 

Patika téri és az Alacska játszótér zárását és éjszakai ellenőrzését minden este végezzük. Sajnos a játszótereken gyakoriak a szándékos rongálások, a játékszerek összefirkálása.


 

Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért
 

Az év közepétől, az alapítványtól pályázati úton kaptuk a támogatást. A benyújtott pályázatunk sikeres volt. Az elnyert összegből tudtuk biztosítani a folyamatos üzemanyag ellátást, beszereztünk szolgálati egyenruhát tagjaink egy részének, fizettük a szolgálati mobil telefonok költségeit, valamint beszereztünk 2 db PTT telefont, amellyel csatlakozni tudtunk az Országos Polgárőr Szövetség által létrehozott gerinc hálózathoz. Ez a korábbinál lényegesen jobb kommunikációt tesz lehetővé az egyes polgárőr szervezetek között. A pályázaton nyert pénzek felhasználásának elszámolása, a szükséges bizonylatok becsatolásával a kitűzött határidőre megtörtént.

Az alapítvány kuratóriumának ülésein a csoport elnöke rendszeresen részt vesz. A 2005-s évben a Kuratórium 3 tagtársunkat részesítette elismerésben (1 fő áprilisban, 2 főt decemberben).
 


 

BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság
 

2005-ben épp úgy, mint a megalakulásunktól eltelt tíz évben a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában.


 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata

 

A Pestszentimrei Közbiztonsági Centrumot megnyitása óta használjuk. Jól felszerelt telefonnal fax készülékkel üzenetrögzítővel és számítógéppel ellátott irodánkban tartjuk megbeszéléseinket, rendezvényeinket, szervezzük a szolgálatokat és a szükséges adminisztrációs munkát. 

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége
 

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban, PTT-s rádiókapcsolat formájában kapunk segítséget. Tájékoztatást, információcserét biztosítanak számunkra. A BPSZ felé valamennyi adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségünknek maradéktalanul és határidőre eleget tettünk.
 

Az OPSZ által szervezett 2005 júliusában Hajdúböszörményben megtartott Országos Polgárőr Napokon csoportunk 4 fővel vett részt.

A személyi jövedelemadó 1%-a ként érkezett támogatást a csoport technikai eszközeinek fejlesztésére fordítottuk. Az előírásnak megfelelően erről a közleményt a helyi újságban közzé tettük.


 

Észrevételeink, illetve amiben változást remélünk 2006-ban:

1,-A megváltozott támogatási rendszer miatt külső forráshoz csak pályázati úton juthatunk.

2,-A parlament tavaly decemberben igen nagy többséggel elfogadta a polgárőr tevékenységre vonatkozó jogszabályt. (Ismereteink szerint a felszólaló képviselők kivétel nélkül csak elismeréssel szóltak az országban működő közel 70 ezer polgárőr munkájáról).

3,-A várhatóan hamarosan hatályba lépő jogszabály helyi szinteken együttműködési megállapodások megkötésével szabályozza polgárőrök tevékenységét. Bízunk abban, hogy ilyen megállapodás megkötése a jelenleginél hatékonyabban fogja a lakosság érdekeit szolgálni.

Budapest 2006. január 22.

 

Bihari Gusztáv

elnök sk.


 

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.