VISSZA FŐOLDAL KÖVETKEZŐ

BEMUTATKOZUNK

FŐOLDAL
BESZÁMOLÓ 1996
BESZÁMOLÓ 1997
BESZÁMOLÓ 1998
BESZÁMOLÓ 1999.
BESZÁMOLÓ 2000.
BESZÁMOLÓ 2001.
BESZÁMOLÓ 2002.
BESZÁMOLÓ 2003.
BESZÁMOLÓ 2004.
BESZÁMOLÓ 2005.
BESZÁMOLÓ 2006.
BESZÁMOLÓ 2007.
BESZÁMOLÓ 2008.
BESZÁMOLÓ 2009.
SZEM

 

 

A Pestszentimrei polgárőrség 1996. január 15-től működik IMREI ÖNVÉDELMI CSOPORT néven, melyet az 1998. február 3.-i Közgyűlésen IMREI POLGÁRŐR CSOPORT-ra változtatott a tagság.

Az IMREI ÖNVÉDELMI CSOPORT megalakulásától kezdve tagja a BUDAPESTI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉG-nek, ezáltal tagja az

 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG-nek is.

Csoportunk civil szervezet, melynek létrejöttét az 1989. évi az Egyesülési Jogról szóló II. törvény tette lehetővé. Az IMREI ÖNVÉDELMI CSOPORT párt semleges, pártpolitika mentes, kizárólag bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezet.

A múltról pár mondatban.

Az ÖNVÉDELMI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1991. április 24-én, 223 szervezettel alakult meg, majd 1991. novemberében felvette az Országos Polgárőr Szövetség nevet. Az Országos Polgárőr Szövetség ma 1100 tagszervezetből áll, melyek mintegy 45.000 tagot számlálnak. Ezzel a taglétszámmal - leszámítva a szakszervezeteket -, jelenleg a legnagyobb civil szervezet.

A civil társadalomnak behatárolhatóak a cselekvési lehetőségei. Ezek: a bírálat, az ellenőrzés, és a kezdeményezés.

A POLGÁRŐRSÉG A LAKOSSÁG VÁLASZA A BŰNCSELEKMÉNYEK NÖVEKVŐ SZÁMÁRA.

Visszatérve kerületünkhöz - Pestszentimre a kezdetektől szegény, és hátrányos helyzetű lakóterület volt. Így nem csoda, hogy a település életében igen korán létrejöttek olyan civil szervezetek, melyek a helyi életkörülmények jobbítását tűzték ki célul.

A Pestszentimrei polgárőrség nem az első olyan civil szervezet, amely azért alakult, hogy a település érdekeit és biztonságát szolgálja.

Már 1911 április 7- én megalakult a településért munkálkodó KÖZÜGYI BIZOTTSÁG; egy gyári munkás vezetésével. A község ekkor még csak 1939 főt számlált, de a lakosság már szükségét érezte az önszerveződésnek.

A polgárőrség a közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében tenni is akaró polgárok társadalmi szervezete. A bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása nem csak rendőrségi feladat. A munkában szerepet kell vállalnia az Önkormányzatoknak, a helyi civil szervezeteknek, a lakosság egészének. Csak így lehet hatékony az a munka, ami javítani tud a jelenlegi állapoton.

A siker kulcsa a szoros együttműködés.

A polgárőrség nem a rendőrség helyett és főleg nem ellene akar dolgozni. Ma már bizton állíthatom, hogy ezt kerületünk rendőri vezetése valamint a legtöbb rendőr is felismerte és elfogadta. A rendszerváltás következtében a rendőrség helyzete is nehezebbé vált. Felszínre került számos addig nem jelentkező probléma. Megindult a társadalom nagyfokú átrétegződése, kialakult egy módosabb, jelentős magántulajdonnal bíró, és ennek ellenpólusaként egy munkahelyet, megélhetést, életteret vesztett réteg.

 

A már-már irritáló magas jövedelmek ellentéteként megjelentek a munkanélküliek, és a hajléktalanok.

A közelmúltban történt, jelentősnek mondható környezeti változások egy része negatívan érinti településünket: a kamion garázs, az autópiac, a nagybani zöldségpiac és ezek forgalom vonzata, és a nagyszámú, nem a településen lakó, itt csak "idegenként" jelen lévő emberek.

Az agglomeráció szintjén, főleg Gyál vonatkozásában beszélhetünk negatív hatásokról. Tapasztalatunk az, hogy ezen jelenségekkel szinte egyenes arányban romlik a közbiztonság.

Megnyilvánul ez a nagyobb közúti forgalomban, a megnövekedtet baleseti veszélyhelyzetekben és a szabálytalanságokban éppúgy, mint a hajléktalanok létszámában, az átutazó alkalmi bűnözők számában. A rendszerváltás negatív jelenségeként megjelent a nagyfokú munkanélküliség. A határok megnyitása is érezhető a bűncselekmények minőségében, számában.

Megjelent a megélhetési bűnözés, mely a vagyonelleni bűncselekmények növekedését eredményezi. Mindezekre a helyi társadalom nem volt felkészülve.

A rendőrséget megviselte a rendszerváltás. Jól képzett szakemberek hagyták el a testületet. Az átalakuló jogrendünkben sok a bizonytalanság. A joghézagok és a döcögősen működő államapparátus miatt megszaporodott a gazdasági bűnestek száma.

A gazdasági bűncselekmények anyagi forrásából táplálkozva megjelent a szervezett bűnözés.

Mindezekre késik a hatékony intézményi válasz.

A rendőrség pénzhiánnyal, létszámhiánnyal küzd, technikai eszközei nem megfelelőek, így aztán a megnövekedtet feladatokkal nem tud lépést tartani.

Az önkormányzat sem képes saját erőből megoldani ezeket a problémákat. Mindezen problémákra csak a civil társadalom volt képes megfelelően reagálni. A település megtartó ereje nem csak az infrastrukturális ellátottság minőségében nyilvánul meg, hanem a közbiztonság helyzete is nagyban befolyásolja azt.

Nem lehet ott vállalkozni, ahol nincs minden értelemben vett biztonság, ez nemcsak a vállalkozók, hanem minden lakos jogos elvárása.

Legtöbbször éppen annak a rétegnek az érdekei, értékei sérülnek folyamatosan és igen érzékenyen, amelyik egy település fejlődését, felemelkedését, gazdagodását biztosíthatja.

De ugyanolyan fontos érték, ha minden szülő biztonságban érezheti gyermekét az iskolák környékén, és az utcákon.

Teremtsük meg nekik is a biztonságos, minden értelemben vett "otthonos" környezetet.

 

Nem csoda, hogy mindezek miatt egyesületünk társadalmi és korösszetétele igen változatos. Akad körünkben vállalkozó, közalkalmazott, munkás és értelmiségi egyaránt. Korban, a 18. évét éppen betöltöttől 75 éves korig húzódik a skála.

  Szervezetünk lehetővé kívánja tenni a közbiztonság javításáért önként tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közlekedés biztonsága, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása társadalmi feladatainak megvalósításában.

Tevékenységünk jellege: a mozgó figyelő - jelző szolgálat.

Célunk a prevenció, hogy ott legyünk jelen, ahol a lakosságot irritáló, veszélyeztető cselekmények, események történnek, történhetnek.

Ezek leginkább: a gépkocsi feltörés
a gépkocsi lopás
a betöréses lopás
a lopás
a garázdaság
a rongálás
a személy elleni bűncselekmények

a vagyon elleni bűncselekmények
a közterületen elkövetett bűncselekmények.

Az IMREI POLGÁRŐR CSOPORT eddigi pályafutása alatt szinte minden tünettel szembetalálta már magát.

Elért eredményeink igazolják munkánk szükségességét.

A visszajelzések és köszönetek pedig további munkára ösztönöznek.

Egyre többen keresnek meg bennünket hasznos információkkal. Mi ezt a bizalom legértékesebb jelének tartjuk. A mi feladatunk: ápolni, építeni és szorosabbra fűzni ezeket a szálakat. Elsődlegesen a lakossággal keressük a kapcsolatot, de ugyanúgy fontosnak tartjuk az intézményi kapcsolatokat is.

Lakóterületünk iskoláitól a Polgármesteri Hivatalig, a postától a rendőrségig tartjuk és fejlesztjük a partneri viszonyt.

Elsőként az Alapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért és a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságával kötöttünk háromoldalú együttműködési megállapodást 1996. július 2-án. 1997-ben a Polgári Védelemmel, majd a Postával.

Alakulásunk kezdetétől a Pestszentimrei Közösségi Ház fogadott be bennünket, adott helyt fórumainknak. Jelenleg is az intézmény telefonszámán vagyunk elérhetőek a lakosság számára.

Szeretnénk magunknak egy önálló helyet és telefonvonalat, ahol a lakossággal való kapcsolattartás egyszerűbben lenne megoldható. Ahol távlatokban gondolkodva egy diszpécserközpontot, egy állandó ügyeletet is kialakíthatnánk. Ebben elsősorban az Önkormányzat segítő készségére számítunk.

Tevékenységünkről, eredményeinkről folyamatosan beszámolunk a Közbiztonsági Alapítvány Kuratóriumi ülésein.

Munkánkat a Közbiztonsági Alapítvány és a Rendőrség is elismeri, és aktívan támogatja. Köszönet érte.

Tagságunk a munka és a család mellett önként és minden ellenszolgáltatás nélkül végzi közösségi feladatát, a törvényesség és az emberi jogok tiszteletbenntartásával.

A tagfelvétel az alapszabályban rögzített módon és szűrőfeltételekkel működik.

A próbaidő fél év.

A szolgálatainkat megfelelő módon szervezzük, dokumentáljuk.

Mindennapos rendszerességgel éjszakai mozgó szolgálatot látunk el, melyet tagjaink a saját gépkocsijukkal teljesítenek. Az üzemanyag költségét utalvány formájában az Alapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért kuratóriuma biztosítja.

A kerületi Rendőrkapitányság felkérésére minden általuk szervezett akcióban részt veszünk.

A rendőrkapitányság részére gépkocsi hiány esetén minden segítséget megadunk (gépkocsit biztosítunk) és ezt az elkövetkező időben is meg fogjuk adni.

 

Tamási Áron erdélyi magyar író mondta a századelőn, egyik munkájában:

"Azért vagyunk a világban, hogy valahol, otthon legyünk benne."

Mi Pestszentimrén vagyunk otthon !

 Bihari Gusztáv elnök sk.

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.