A sárospataki vár

Hazánk történelmének, művelődési oktatási életének egyik jelentős városa. A "bodrogparti Athén" az alföldi és hegyvidéki táj találkozásánál fekszik. A város gazdag hagyományokkal rendelkezik. 1207-ben itt született II. Endre lánya, Árpádházi Szent Erzsébet. Az Anjouk alatt királyi majd királynői tulajdon Patak vára. Ebből az időből származik a kastély jellegű vár, amely a 16. században nyerte el mai formáját, bár később is bővítették, felújították. A vár a Dobó család birtokába került, ekkor akarta Balassi Bálint házassága révén elfoglalni.
A Lórántffy családtól hozományként került a vár a Rákóczi családhoz. Lórántffy Zsuzsanna, Rákóczi Zsigmond felesége volt a vár legnagyszerűbb tulajdonosa. Nagy figyelmet fordított a fejlődésre, felismerte a tanulás fontosságát, ő volt a ma már legendás református kollégium és a vele összeforrt Nagykönyvtár fő támogatója. A kollégium az elmúlt évszázadokban a magyar történelem és irodalom számos nagy alakjának nyújtott otthont hosszabb-rövidebb ideig.A sárospataki vár
Csak néhány név álljon itt a neves pataki diákok listájáról: Bessenyei György; Csokonai Viléz Mihály; Kazinczy Ferenc; Kossuth Lajos; Szemere Bertalan; Tompa Mihály; Egressy Béni; Pósa Lajos; Gárdonyi Géza; Móricz Zsigmond. A kollégium bejáratával szemben található Iskolakertben szoborsétány emlékeztet a városhoz kötődő nagy magyarokra. Sárospatakot tisztelettel és hálával emlegették volt diákjai és megilletődve néztek rá olyan idélátogató hírességek is, mint Arany János és Petőfi Sándor. Ma sem mulaszthatja el senki, hogy legalább egyszer végignézze a múlt emlékeit ebben a "történelmi levegőjű" kisvárosban.

Vissza