Csokonai szobra Sárospatakon

A felvilágosodás korának legtehetségesebb, legműveltebb magyar költője a "víg poéta".
1773-ban született Debrecenben, apja Csokonai József borbély és seborvos, anyja Diószegi Sára. Édesapja korán meghal, anyja kosztos diákok tartásával biztosítja megélhetésüket. Csokonai a debreceni kollégium szépreményű tanulója, akinek tehetsége korán kitűnik, tanárai sokat várnak tőle, 1794-ben már a poétai osztály vezetésével is megbízzák. 1792-től Kazinczy Ferenccel levelez, a felvilágosodás eszméinek hívévé válik. Szabadelvű tanítási módszere, személyes ellentétek, veszélyes eszméi és a kollégium szabályainak megsértése miatt 1795-ben kicsapják az iskolából. Sárospatakon tanul egy évig, majd négy évig tartó "tudós koldulás" kezdődik számára a Dunántúlon. Pozsonyban hiába keres pártfogókat lapja, a Diétai Magyar Múzsa kiadásához. 1797-ben Komáromban beleszeret Vajda Juliannába, a Lilla-versek múzsájába, de keserűen csalódnia kell, a lányt egy kereskedőhöz adják férjhez.Csurgón kap tanári állást, de a helyettesítés éve után nincs reménye más munkára, így hazatér Debrecenbe. Azonban itt is megpróbáltatások várják: az 1802-es nagy tűzvészben házuk leég, tüdőbajais súlyosbodik. Műveit kiadni nem tudja, méltán mondatja Tempefőivel, drámája főhősével:" Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon". 1805 január 28-án méltatlan helyzetéből váltja meg a halál.
A sárospataki év alatt Csokonai életre szóló barátságot kötött Puky István gesztelyi földbirtokossal. Meghívására többször járt megyénkben a későbbi évek alatt. Megfordult barátjánál Gesztelyben, Ongán, Miskolcon, és együtt tettek kirándulásokat Aggtelekre, Patakra, Regmecre is.
1801-ben hónapokig tartó gyógykúrát tartott, és Puky miskolci  házában lakott. "A tavasz olta a Diós-Győri, most utóbb pedig a Miskoltz szomszédságában fekvő Tapoltzai Hévben kéntelenítettem hosszas Curat tartani"-írta levelében Miskolcról július 7-én. ( A Barlangfürdő előcsarnokában lévő emléktáblán is ez a részlet olvasható.)
Ongáról 1801 július 19-én írt levelet (itt Puky feleségének, Darvas Annának családja élt):."szerencsésen felérkezvén jul.1. napján Ongára Puky barátommal Ragályra mentünk...Patakról Puky úrral általmentem Regmecre, s ebéden és szembe vólta -kivel?- Kazinczy Ferenc úrral."
A  legenda szerint A szerelemdal a csikóbőrős  kulacshoz című versét a gesztelyi kocsma cégére ihlette. Többféle változatban él Csokonai és Lavotta János közös mulatozásainak emléke is, hiszen a muzsikus-zeneszerző szintén szívesen látott vendég volt Pukyéknál.

      Csokonai Vitéz Mihály

 

 

 

Vissza