1998/99 tanév
programok, kurzusok

Peternák Miklós: Mûelemzés/alkotó elemzés
Tillmann József Attila: A technikai médiumok elmélete / Késõújkori keresztmetszetek
Sugár János: Médiatörténet
                    Mûtárgykészítés
Beke László: Kortárs mûvészet (1956 utáni mûvészet)
StAuby Tamás: Paralell-Kurzus/ Tanpálya-II. (XX.sz-i mûvészet)
Györe-Szûcs Sándor: Multimedia
Sebõk Zoltán: Általános médiatörténet/Filmtörténet (BBS, Toldi Mozi)
Szoboszlai János: Kortárs mûvészet a mûvészet intézményes keretében
Fernezelyi Márton - Szegedy-Maszák Zoltán: Számológépes oktatás - Internet és Web-tervezés
Tálosi Gábor: Videó-gyakorlatok
Bakos Gábor - Zalka Imre: Fotó

vendégelõadók

Szkárosi Endre, Barna Róbert, Révész László Lászó, Eric Kluitenberg
Tihanyi mûvésztelep (Kurzusok: Szirtes András, Kerekes Gábor, Vékás Magdolna)
A tanszék felújítása

nyilvános bemutatók, projektek, konferenciák

Internet.galaxis III. (részvétel az Iparmûvészeti Múzeumban rendezett kiállításon)
Szép idõ, INTER/MEDIA/ART - Ernst Múzeum, Budapest
április 10. Intermédia Tanszék Mûhelykiállítás, 2. Országos Fotóhetek, Téli Galéria
Kiállítók: Esterházy Marcell, Fodor János, Reischl Szilvia, Surányi Miklós, Váradi Zsófia, Vécsei Júlia, Viktorin Krisztián
Peternák Miklós: Intermédia fotográfia
Bel Tempo/ Nice Time, Intermédia kiállítás, Palazzo della Regione, riva del Mandracchio, Trieszt
Intermédia - Induktív csomópont, ArtPool P60, Budapest, illetve Galéria Médium, Pozsony (a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Szlovák Mûvészeti Akadémia rendezéséban)
Intermédia diploma
Diplomázók: Medvegy András, Nagy Róbert, Nyitrai Orsolya, Reischl Szilvia, Szabó Eszter Ágnes
Intermedia felvételi
Felvett hallgatók: Dabi István M., Kis-Tóth Zalán, Kristóf Márton, Mécs Miklós, Nagy Eszter, Rácz Márta, Sebõ Ferenc, Szabó Zoltán, Szira Henrietta E., Szörényi Beatrix

90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000