1995/96 tanév
programok, kurzusok

Peternák Miklós: Alkotó elemzés
Tillmann József Attila: A technikai médiumok elmélete / Késõújkori keresztmetszetek
Sugár János: Médiatörténet
                    Mûtárgykészítés
StAuby Tamás: Paralell-Kurzus/ Tanpálya-II.
Beke László: Kortárs mûvészet (1956 utáni mûvészet)
Kövesdy Gábor, Horváth György: Rendszeres filmtörténet sorozat (BBS, Toldi Mozi)
Gyüre-Szûcs Sándor: Multimédia
Szegedy-Maszák Zoltán: Számológépes oktatás
Nagy László Gábor: Videó-gyakorlatok
Bakos Gábor - Zalka Imre: Fotó

vendégelõadások és programok I. félév

december 1- tõl Bora Gábor elõadássorozata
(Uppsala Universitet, Institutionen För Estetik, a Pro Renovember anda Cultura Hungariae Alapítvány, Vendégprofesszorok Magyarországon szakalapítvány résztámogatásával)

december 1. Szimuláció és modell (- két csapda dolgok foglyulejtésére)
december 8. Mi a tapasztalat? (- és hogyan íródhat rá egy felületre?)
december 11. Chris Hill Video history Amerikai videómûvészet a hatvanas évektõl a nyolcvanas évekig, és a közelmúltban
december 15. A hasonlóságról (- a természet a kultúrában?)
december 22. "Látni: távolból birtokolni ... e távlat feltétele annak, hogy valami a lét vonatkozása legyen" (- Lét és távlatok: idõben, térben)

II. félév

február 16. Találkozás Lyubomir Szabóval a quadroskop feltalálójával, bemutató, workshop, Planetárium
Bruce Chesevsky, a Clevland Institute of Art tanárának elõadása a Kiállítástervezés történetérõl
május 8. Dan McCaragan, a newyorki Hit and Run Theater vezetõjének elõadása és performance az Epres kertben a tanszék hallgatóinak közremûködésével
Elõadás a Habarcs (A. Ádám József, Seres Szilvia, Tálosi Gábor) szervezésében: Beöthy Balázs: X-MIX
Tillmann József Attila vendége Kotányi Attila (Elõadás a dekonstruktivista építészetrõl)
Mûvésztelep és kiállítás, Paksi Képtár (vezette: Császári Gábor)
nyilvános bemutatók, projektek, konferenciák

október 6-7-8. MetaFórum II.- No borders / Budapest Networkings Conference

aMedia Research Alapítvány és a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola Intermedia Tanszékének közös szervezésében. Elõadók: Losoncz Alpár, Heath Bunting, Matthew Fuller, Tölgyes László, Konrad Becker, Tommaso Tozzi, Debra Guzman, John P. Barlow, Gábor Kelemen, Marleen Stikker, Rop Gongrijp, Peter Lamborn Wilson, H.C. Dany, Matthew Fuller, Gerlóczy Ferenc

Video workshop- Micky Kwella, a berlini Mediopolis és a Videofestival munkatársának a vezetésével. Esténként a Mûvész Moziban a VideoFest archivumából vetítések, illetve 25-én a workshopon készült munkák bemutatására került sor.

február 28. Részvétel az Internet.galaxis ' 96 mûvészeti és informatikai bemutatón, Budapest Galéria

Részvétel az European Cultural Foundation Crossing Borders címû fotópályázatán

április 15-23. "Moving Modern" Bruce Checefsky kiállítása, Beöthy Balázs, Noel Villers, Révész L. László, Roskó Gábor, Sugár János, Várnagy Tibor részvételével a Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Hadtörténeti Múzeum, Iparmûvészeti Múzeum, Petöfi Irodalmi Múzeum, Belvárosi Akciósház, Valkó Margit és Topor Tünde, Kirakatrendezõ és Dekoratõr Iskola, Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola, Intermédia Tanszék támogatásával, Képzõmûvészeti Fõiskola, Barcsay-Terem, Budapest

Chinas's first fax art exhibition - Shanghai Fax
A tanszék diákjainak résztvétele a fax akción
BUDAPEST ART EXPO - Super Express
(A.Ádám József, Erdei Gábor, Kapitány András, Seres Szilvia, Tálosi Gábor installációja a Wörösmarty téren.)
Médium-analízis: Egész napos tévénézés III.
A Habarcs (A.Ádám József , Seres Szilvia, Tálosi Gábor) és az Intermedia tanszék szervezésében.
Rövid zárlatok, Francia Intézet, az Intermedia Tanszék hallgatóinak közös munkája a Magyar Computerzenei Alapítvány munkatársaival.
(Résztvevõk: Szabó Eszter Ágnes, Kapitány András, Kirkovits Andrea, Nyitrai Orsolya, Pazmandy Alexandr, Vízvári Zsolt)
június 4. Baráti találkozó az Artpoolban
(Diplomázó hallgatók bemutatkozása, DIN A4 vizitkártya, Intermédia portfólió, Sugár János: Media skanzen)
Intermedia diploma
Diplomázók: Erdõdy József Attila, Gyarmati Éva, Gyõrfi Gábor, Hajós Eszter, Kapitány András, Schnemeier Andrea
Intermedia felvételi
Felvett hallgatók: Fekete Géza, Gróf Ferenc, Seybold Balázs Géza, Szövényi Anikó, Vécsei Júlia, Zics Brigitta


90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000