1996/97 tanév
programok, kurzusok

Peternák Miklós: Mûelemzés
Tillmann József Attila: A technikai médiumok elmélete / Késõújkori keresztmetszetek
Sugár János: Médiatörténet
                    Mûtárgykészítés
Beke László: Kortárs mûvészet (1956 utáni mûvészet)
StAuby Tamás: Paralell-Kurzus/ Tanpálya-II. (XX.sz-i mûvészet)
Peternák Miklós-Szegedy - Maszák Zoltán: Jövõgyûjtés II.
Kövesdy Gábor - Horváth György: Egyetemes filmtörténet (BBS, Toldi Mozi)
Györe-Szûcs Sándor: Multimédia
Fernezelyi Márton - Szegedy-Maszák Zoltán: Számológépes oktatás - Internet és Web-tervezés
Nagy László Gábor: Videó-gyakorlatok
Bakos Gábor - Zalka Imre: Fotó

vendégelõadások és programok I. félév

szeptember 27. Zbiegniew Rybczynski vetítése, bevezette Zbiegniew Benedyktowicz
II. félév

január - február részvétel A pillangó-hatás c. rendezvénysorozaton
február 6. Kukorelly Endre Kreatív írás óráinak felújítása
február 20. Sir David O'Clock (Najmányi László): Kopj Le Kisapám (Get Lost Buddy) elõadása
március 15 - 19. Interszubjektivitás: médiametafórák, játék és provokáció 6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion & eseménysorozat, Mûcsarnok
március 10-14. Szinkron-Workshop, Tölgyfa Galéria, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola és a Pécsi Egyetem hallgatóival közös rendezvény
március 20. Egyed László: Egy titokzatos férfi, vetítés és utána beszélgetés a rendezõvel
március 21. Mamax performance: TRANS VER SALE
a Media Research Alapítvány szervezésében
március 19-24 Mamax workshop

április 15. A mûvelõdéstörténeti elõadások keretében a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola Intermédia Tanszékének vendége Marosi Ernõ akadémikus, a Mûvészettörténeti Kutató Csoport igazgatója
Az elõadásra és találkozóra a Kép és hasonmás címû kötet megjelenése alkalmából kerül sor.


nyilvános bemutatók, projektek, konferenciák

október 11-13. MetaFórum III., a tartalomról, a Media Research Alapítvány szervezésében

John Horvath, Mark Stahlman, David Garcia, Oliver Marchart, Eveline Lubbers, Pit Schultz, Heiko Idensen, Alexei Shulgin, Heath Bunting, Kotányi Attila, Tímár Katalin, Toshiya Ueno, Benjamin Perasovic, Erik Davis, Vuk Cosic, Manuel DeLanda, Richard Barbrook

A három MetaFórum elõadásainak anyagai megjelentek könyv formában (Buldózer) és elérhetõk a Magyar Elektronikos Könyvtárban (MEK).

Internetgalaxis 1996, szakmai védnökség, kiállítás, elõadás

Moholy könyvbemutató - Vision in motion
Mûvésztelep és kiállítás, Paksi Képtár
Flusser-symposion
Intermedia diploma
Diplomázók: Kenedi Erzsébet, Haász Katalin
Intermedia felvételi
Felvett hallgatók: Bodó Sándor, Bozsogi Nóra, Horváth Tibor, Kaszás Tamás Tibor, Lendvai Ádám, Páris Ágnes Barbara, Surányi Miklós


90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000