Sugár János: MÉDIATÖRTÉNET
négy féléves elôadás-sorozat
Egész, sokat dicsért technológiai haladásunk olyan,
mint fejsze egy beteges bûnözô kezében. Einstein

Az elôadássorozat témája:

A közvetettség formáinak fejlôdése és társadalmi, kultúrális és végül mûvészeti konzekvenciáinak bemutatása; valamint a technikai médiumok megjelenése nyomán megjelenô és a globális információs társadalom kialakulásában szerepet játszó kifejezési formák, jelenségek történeti kontextusba ágyazása.

Az új rögzítési és kommunikációs technológiák mára gyökeresen átalakították a bennünket körülvevô világot, a telefon, rádió, televízió után az egymásról való tudás világhálózata és a tudatosan megtervezett kommunikáció napi gyakorlata az élet minden szintjét átjárja. A kompjúter megjelenése, személyes birtokbavétele és a globális hálózat kialakulása alaposan átrajzolta gondolkodásmódunkat és társadalmi életünket. Ezért óriási a jelentôsége annak, hogy hosszabb távú, történeti-társadalmi kontextusban is lássuk a technikai konjunktúra produkálta új eszközeink hatásait.

A mûvészet szerepe óriási ebban a folyamatban: egyrészt az új eszközök új kifejezési formákat, stratégiákat szülnek; a hatékony kommunikáció révén a mûvészet társadalmi hatása egyértelmûbb lehet, és másrészt a mûvészet nonkonformista hozzáálása segít az új eszközök megismerésében, funkciójuk megtalálásában, és abban is, hogy a korszellemtôl függetlenedve kritikusan is tekinthessük új eszközeinkre.

Az 1993/94-es tanév óta tartó elôadásokat kiegészítik videó és dia anyagok és a több-kevesebb rendszerességgel meghívott vendég elôadók (az 1999/2000 tanévben: Felix Stalder a digitális identitásról, Ronda Hauben az internet kezdeteirôl). Ezek nyomán a következô jegyzetek születtek:

Hypertext és multimédia, Artpool, 1996
Bulldózer, 1997
Digitális Identitás, 2000


1. félév

orális kultúra medializálása, írasbeliség mint elsô médium, megôrzés, továbbadás, közvetettség,

szekularizáció, hatékonyság, eszköz evolúció,

kép, technikai kép, fotó, film

2. félév

technikatörténet, elektromosság,
szöveg- hang- képrögzítés és továbbítás, filmnyelv,

rádió, televizió, tömegtájékoztatás, sajtó, véleményformálás,

tv, videó

3. félév

a kibernetika kedetei, interdiszciplinaritás, Manhatten Project

computer történet, interface, virtualitás, a hálózat kezdetei

interaktivitás, multimédia,

web, hypermédia, cyber-ellenkultúra

4. félév

test, privátszféra, szellemi tulajdon, személyiségi jog, identitás,

nemzetállam, kapitalizmus, komplexitás, digitális demokrácia, gift economy,

kommunizmus, lifestyle, a szórakoztatás logikája, figyelem gazdaság,

mûvészet, modernizmus, hidegháború, net.art - web art